Steek extra inkomsten provincies in verkeersveiligheid

Het CBS meldt dat Rijk en provincies komend jaar ruim 6,1 miljard euro aan wegenbelasting verwachten te innen, wederom een stijging van de autobelastingen net als het jaar ervoor. De opbrengsten van het Rijk stijgen onder andere door inflatiecorrectie van het tarief en door een groeiend wagenpark. Ook stijgen de opbrengsten door de invoering van de fijnstoftoeslag met 49 miljoen. De automatische stijging van de autobelastingen zit de ANWB niet lekker. Het telt voor de burger op bij de andere lasten die ook telkens stijgen.

Stijging provinciale opcenten

In vijf van de twaalf provincies stijgen de opcenten. De stijging van de tarieven en meer auto’s op de weg zorgen voor ruim 16 miljoen euro hogere inkomsten voor de provincie. Voor veel leden zijn de opcenten onbekend. De autobelastingen in Nederland zijn al heel hoog en een groot gedeelte van de opbrengst komt niet ten gunste aan de automobilist. Van leden krijgen wij vaak te horen dat als zij autobelastingen moeten betalen, zij wel willen weten waar het aan wordt besteed. 

Gebruik geld voor verkeersveiligheid

Deze week maakte minister Cora van Nieuwenhuizen bekend dat zij de komende tien jaar jaarlijks 50 miljoen euro voor verkeersveiligheid uittrekt. Zij heeft oproep gedaan aan provincies om dit bedrag te verhogen. De ANWB roept de provincies op de meeropbrengst van de opcenten in de verkeersveiligheid te steken.