Verwachtingen werking Lane Keep Assist nog te hoog gespannen

Onderzoek naar rijbaanhulpsysteem in auto's (2017)

Na een praktijktest met verschillende automerken en een enquête onder ongeveer 100 automobilisten (ANWB-leden) die ervaring hebben met rijstrookondersteuningssystemen (Lane Keep Assist) komen Royal HaskoningDHV en de ANWB tot de conclusie dat de systemen nog niet altijd goed werken. Dat ligt niet zozeer aan de systemen zelf, maar vooral aan een aantal randvoorwaarden die voor een goede werking cruciaal zijn.

Lane assist

Uit de praktijktests blijkt, dat markeringen op de wegen door de systemen niet altijd herkend worden. Dit heeft vaak te maken met een verminderde zichtbaarheid ervan. Daardoor werken de systemen niet altijd naar behoren en wordt de gebruiker niet optimaal ondersteund. Dat zij de feedback van het systeem niet altijd kunnen vertrouwen en de informatie op het dasboard vaker moeten checken kan de bestuurder bovendien afleiden. Intussen blijkt uit de enquête dat gebruikers juist geneigd zijn de werking van de systemen te overschatten. Alles bij elkaar geeft dit risico’s voor de verkeersveiligheid. Dit is jammer, want Lane Keep Assist kan een waardevol hulpmiddel zijn.

Voorlichting consument moet beter

De voorlichting over de werking van de systemen vanuit de autodealer en de fabrikant moet beter. Bestuurders krijgen onvoldoende informatie over de voordelen en beperkingen. In het onderzoek geeft de helft van de respondenten aan het systeem zonder enige voorkennis te gebruiken. Vooral de leaserijders laten zich slecht voorlichten. Royal HaskoningDHV en de ANWB pleiten voor een betere instructie aan autobestuurders. Hier ligt een belangrijke rol voor verkopers van (nieuwe) auto’s die voorzien zijn van deze veiligheidssystemen.

Lane assist 1520

Autofabrikanten

Volgens Royal HaskoningDHV en de ANWB is het noodzakelijk dat autofabrikanten streven naar een verdere verbetering van het systeem. Juist omdat veel automobilisten het systeem blindelings zullen vertrouwen moet het onder alle omstandigheden werken. Bovendien moet het duidelijk zijn wanneer het systeem niet in werking is. Een lichtsignaal op het dashboard is onvoldoende om automobilisten, die geacht wordt de ogen op de weg te houden, te informeren. Daarnaast vraagt de gebruiker een meer gebruiksvriendelijke en uniforme werking van de systemen.

Advies voor wegbeheerders

Wegbeheerders kunnen een goede werking van het systeem bevorderen door de wegbelijning te verbeteren. De zichtbaarheid daarvan moet gegarandeerd zijn, ook onder natte omstandigheden en bij nacht en schemer. Uiteraard is ook goed onderhoud van bermen en groen langs de wegen van belang.
Wegmarkeringen op 60 km/u wegen en doorgetrokken lijnen bij toe- en afritten langs spitsstroken vragen van de wegbeheerder extra aandacht. De ANWB dringt er al geruime tijd bij Rijkswaterstaat op aan de belijning van spitsstroken aan te passen.

Conclusie

Rijstrookondersteuning kan de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Hierover gaan Royal HaskoningDHV en de ANWB graag met dealers, autofabrikanten en wegbeheerders in gesprek. Om het publiek beter te kunnen informeren en de verkeersveiligheid te verbeteren, zullen beide partijen nog meer onderzoek doen naar de werking van rijtaakondersteunende systemen.


Wat vindt de ANWB?

De ANWB is voorstander van gebruik van slimme hulpsystemen in voertuigen (ADAS), zoals rijstrookondersteuning, omdat deze de verkeersveiligheid ten goede kunnen komen. Tegelijkertijd is de ANWB wel van mening dat er nog een en ander aan de technieken en de voorlichting erover kan verbeteren. De ANWB vindt het belangrijk dat ADAS uniform werken en dat gebruikers op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en beperkingen van deze systemen. Vooralsnog blijven het hulpsystemen en moet de automobilist zelf ook blijven opletten op zijn omgeving en zo nodig ingrijpen.

Rijstrookondersteuning is een verzamelnaam van diverse systemen die automobilisten helpen om met hun voertuig binnen de rijstrook te blijven of omliggende voertuigen te herkennen. Zo waarschuwt Lane Departure Warning (LDW) de automobilist indien deze ongemerkt of zonder gebruik van de richtingaanwijzer van rijstrook wisselt. 
Lane Keep Assist (LKA) geeft stuurcorrecties indien het voertuig zonder gebruik van de richtingaanwijzer uit de rijstrook dreigt te bewegen. Het is belangrijk om als automobilist ook altijd zelf op te blijven letten, want bij onduidelijke belijning of in scherpe bochten kan het systeem het laten afweten. Dodehoekwaarschuwing geeft een lichtsignaal als een voertuig zich in de dode hoek bevindt. Indien er toch van rijstrook wordt gewisseld dan zal het systeem ook een geluidswaarschuwing kunnen geven. Hierbij moet ook aangemerkt worden dat het een hulpsysteem blijft en automobilisten ook zelf moeten blijven opletten. Kleinere objecten, zoals motorrijders, kunnen door het systeem over het hoofd worden gezien. 

Randvoorwaarden

Rijstrookondersteuning kan de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan:

  • Verbetering van het systeem is nodig. Juist omdat veel automobilisten het systeem blindelings zullen vertrouwen moet het onder alle omstandigheden werken. Bovendien moet het duidelijk zijn wanneer het systeem niet in werking is. Daarnaast vraagt de gebruiker een meer gebruiksvriendelijke en uniforme werking van de systemen. 
  • Wegbeheerders kunnen een goede werking van het systeem bevorderen door de wegbelijning te verbeteren, zoals zichtbaarheid, ook onder natte omstandigheden en bij nacht en schemer. Wegmarkeringen op 60 km/u wegen kunnen een voertuig naar het midden van de weg drukken en doorgetrokken lijnen bij toe- en afritten langs spitsstroken kunnen het systeem ook in verwarring brengen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-03-2022)

Wat doet de ANWB?

Rijstrookondersteuning kan de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Hierover gaan Royal HaskoningDHV en de ANWB graag met dealers, autofabrikanten en wegbeheerders in gesprek. Om het publiek beter te kunnen informeren en de verkeersveiligheid te verbeteren, zullen beide partijen nog meer onderzoek doen naar de werking van rijtaakondersteunende systemen.

Zie ook

Onderzoek automatische cruise control
Platooning - 'rijden in een treintje'

Meer informatie

Alles over de zelfrijdende auto