Verwachtingen werking Lane Assist nog te hoog gespannen

Onderzoek naar rijbaanhulpsysteem in auto's (2017)

Na een praktijktest met verschillende automerken en een enquête onder ongeveer 100 automobilisten (ANWB-leden) die ervaring hebben met rijbaanondersteuningssystemen (Lane Assist) komen Royal HaskoningDHV en de ANWB tot de conclusie dat de systemen nog niet altijd goed werken. Dat ligt niet zozeer aan de systemen zelf, maar vooral aan een aantal randvoorwaarden die voor een goede werking cruciaal zijn.

Lane assist

Uit de praktijktests blijkt, dat markeringen op de wegen door de systemen niet altijd herkend worden. Dit heeft vaak te maken met een verminderde zichtbaarheid ervan. Daardoor werken de systemen niet altijd naar behoren en wordt de gebruiker niet optimaal ondersteund. Dat zij de feedback van het systeem niet altijd kunnen vertrouwen en de informatie op het dasboard vaker moeten checken kan de bestuurder bovendien afleiden. Intussen blijkt uit de enquête dat gebruikers juist geneigd zijn de werking van de systemen te overschatten. Alles bij elkaar geeft dit risico’s voor de verkeersveiligheid. Dit is jammer, want Lane Assist kan een waardevol hulpmiddel zijn.

Voorlichting consument moet beter

De voorlichting over de werking van de systemen vanuit de autodealer en de fabrikant moet beter. Bestuurders krijgen onvoldoende informatie over de voordelen en beperkingen. In het onderzoek geeft de helft van de respondenten aan het systeem zonder enige voorkennis te gebruiken. Vooral de leaserijders laten zich slecht voorlichten. Royal HaskoningDHV en de ANWB pleiten voor een betere instructie aan autobestuurders. Hier ligt een belangrijke rol voor verkopers van (nieuwe) auto’s die voorzien zijn van deze veiligheidssystemen.

Lane assist 1520

Autofabrikanten

Volgens Royal HaskoningDHV en de ANWB is het noodzakelijk dat autofabrikanten streven naar een verdere verbetering van het systeem. Juist omdat veel automobilisten het systeem blindelings zullen vertrouwen moet het onder alle omstandigheden werken. Bovendien moet het duidelijk zijn wanneer het systeem niet in werking is. Een lichtsignaal op het dashboard is onvoldoende om automobilisten, die geacht wordt de ogen op de weg te houden, te informeren. Daarnaast vraagt de gebruiker een meer gebruiksvriendelijke en uniforme werking van de systemen.

Advies voor wegbeheerders

Wegbeheerders kunnen een goede werking van het systeem bevorderen door de wegbelijning te verbeteren. De zichtbaarheid daarvan moet gegarandeerd zijn, ook onder natte omstandigheden en bij nacht en schemer. Uiteraard is ook goed onderhoud van bermen en groen langs de wegen van belang.
Wegmarkeringen op 60 km/u wegen en doorgetrokken lijnen bij toe- en afritten langs spitsstroken vragen van de wegbeheerder extra aandacht. De ANWB dringt er al geruime tijd bij Rijkswaterstaat op aan de belijning van spitsstroken aan te passen.

Conclusie

Rijbaanondersteuningssytemen kunnen de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Hierover gaan Royal HaskoningDHV en de ANWB graag met dealers, autofabrikanten en wegbeheerders in gesprek. Om het publiek beter te kunnen informeren en de verkeersveiligheid te verbeteren, zullen beide partijen nog meer onderzoek doen naar de werking van rijtaakondersteunende systemen.


Wat vindt de ANWB?
 

  • Rijtaakondersteuningssytemen kunnen de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.
  • Verbetering van het systeem is nodig. Juist omdat veel automobilisten het systeem blindelings vertrouwen moet het onder alle omstandigheden werken. Bovendien moet het duidelijk zijn wanneer het systeem niet in werking is. Daarnaast vraagt de gebruiker een meer gebruiksvriendelijke en uniforme werking van de systemen. 
  • Wegbeheerders kunnen een goede werking van het systeem bevorderen door de wegbelijning te verbeteren:  zichtbaarheid, ook onder natte omstandigheden en bij nacht en schemer. Wegmarkeringen op 60 km/u wegen en doorgetrokken lijnen bij toe- en afritten langs spitsstroken.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Wat doet de ANWB?

Rijbaanondersteuningssytemen kunnen de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Hierover gaan Royal HaskoningDHV en de ANWB graag met dealers, autofabrikanten en wegbeheerders in gesprek. Om het publiek beter te kunnen informeren en de verkeersveiligheid te verbeteren, zullen beide partijen nog meer onderzoek doen naar de werking van rijtaakondersteunende systemen.

Zie ook

Onderzoek automatische cruise control
Platooning - 'rijden in een treintje'

Meer informatie

Alles over de zelfrijdende auto