Hoe groen is elektrisch rijden?

Elektrische auto produceert 35 procent minder CO2

Voor veel automobilisten zijn de hoge aanschafprijs, het beperkte rijbereik en de gelimiteerde oplaadmogelijkheden belangrijke drempels om tot de aanschaf van een elektrische auto over te gaan. Tegelijkertijd vormt de milieuvriendelijkheid een grote drijfveer. Maar juist daar zit bij mensen een hoop twijfel. Want hoe milieuvriendelijk is zo’n elektrische auto nou eigenlijk?

Windenergie

Personenwagens stoten verschillende schadelijke stoffen uit. Natuur & Milieu heeft een factsheet opgesteld waarin je kunt zien wat de de impact van de verschillende soorten brandstof op de gezondheid (NOx en fijnstof) en het klimaat (CO2). CO2, ook wel kooldioxide, is veruit het bekendste schadelijke gas. Het is op zichzelf niet giftig, maar draagt wel bij aan het broeikaseffect. En daarmee aan de opwarming van het klimaat.

Een volledig elektrische auto produceert tijdens het rijden geen CO2. Toch is het vervoermiddel niet per definitie klimaatneutraal. Bij de productie van de batterij komt namelijk ook kooldioxide vrij. Hetzelfde gebeurt bij de stroomwinning, al maakt de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt een groot verschil.

Groene energie helpt

Wind- of zonenergie is bijvoorbeeld veel groener dan elektriciteit uit een ouderwetse kolencentrale. In ons land wordt stroom momenteel nog hoofdzakelijk geproduceerd uit een mix van aardgas en steenkool. TNO heeft berekend dat elektriciteit gemiddeld 447 gram CO2 per kWh kost. Zouden we daarvoor uitsluitend nog ‘groene’ energie gebruiken, dan slinkt de schadelijke uitstoot tot 36 gram CO2 per kWh.

Gaan we er net als TNO van uit dat bij de opwekking van de stroom die nodig is om met een elektrische auto te rijden, de huidige Nederlandse energiemix wordt aangesproken , dan is de CO2-emissie van een elektrisch voertuig per gereden kilometer gemiddeld zo'n 35 tot 55% lager dan van een vergelijkbaar benzinevoertuig. Ten opzichte van hybride benzinevoertuigen en conventionele diesels, die een gunstiger brandstofverbruik hebben, is het voordeel weliswaar kleiner, maar bedraagt het nog altijd 30- tot 50%.

Elektrische smart in Amsterdam

Dankzij uitvindingen als de katalysator en het roetfilter zijn brandstofauto’s de afgelopen jaren steeds schoner geworden. Maar bij het verbrandingsproces komt nog altijd kooldioxide vrij. Een conventionele auto zal nooit nul schadelijke stoffen uitstoten. Een auto met een elektromotor heeft die potentie wél. De berekeningen van TNO leren dat elektrische voertuigen die op groene stroom rijden, zelfs 85 procent minder CO2 per kilometer uitstoten dan een brandstofauto.

Extra uitstoot vanwege batterijproductie

Afhankelijk van de gekozen energiemix stoot een elektrische personenwagen in een heel autoleven toch nog minimaal 14- en maximaal 42 ton C02 uit. Een aanzienlijk getal, dat in grote mate kan worden toegeschreven aan de batterijproductie. Volgens TNO veroorzaakt een EV alleen door de productie van het accupakket al 9 ton aan extra CO2 ten opzichte van een conventionele personenwagen. Toch stoot een brandstofauto uiteindelijk nog meer schadelijke stoffen uit: wel 50- tot 53 ton. TNO komt tot de conclusie dat er bij een middenklasse brandstofauto per gereden kilometer 170 gram kooldioxide vrijkomt. Zou je 220.000 kilometer met zo’n auto onderweg zijn, dan veroorzaken al die ritten bij elkaar ruim 37 ton aan schadelijke uitstoot.

Op lokaal niveau, zoals in binnensteden en langs drukke wegen, kunnen elektrische auto’s nu al bijdragen aan een schoner milieu. Een ander pluspunt van elektrische auto’s is, dat ze stiller zijn dan auto's met een verbrandingsmotor. Ze dragen dus meteen bij aan het terugdringen van geluidshinder.

En het afvalprobleem?

Personenwagens worden steeds beter gerecycled. In milieuvriendelijke demontagebedrijven worden ze uit elkaar gehaald. Veel onderdelen en materialen kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Wat dit betreft, verschillen elektrische auto's nauwelijks van brandstofexemplaren. Behalve de veel grotere batterij. Maar ook die kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor de opslag van stroom die door windenergie is opgewekt.