Autotest toelichting

De ANWB-Autotest omvat meer dan 300 testcriteria. Uit een oogpunt van overzichtelijkheid zijn alleen de belangrijkste en de van het gemiddelde afwijkende resultaten vermeld. Voor berekening van de totaalscore worden de afzonderlijke scores verschillend gewogen.

Beoordelingsschaal

Zeer goed

8,0 - 9,4

Goed tot zeer goed

7,5 - 7,9

Goed

7,0 - 7,4

Redelijk tot goed

6,5 - 6,9

Redelijk

6,0 - 6,4

Matig tot redelijk

5,0 - 5,9

Matig

4,0 - 4,9

Slecht to matig

3,0 - 3,9

Slecht

2,0 - 2,9

Deze ANWB-Autotest kwam volgens de nieuwe, geactualiseerde ANWB-Autotest-Methode 2006 tot stand in samenwerking met de ADAC. Naast talrijke wijzigingen met name op het gebied van de veiligheid werd het beoordelingssysteem aangepast aan de huidige stand van de techniek. Om die reden kan deze ANWB-Autotest niet met autotests van vóór 01-03-2006 worden vergeleken. Alle informatie (gegevens, uitvoering en prijzen) komt overeen met de stand per 07/2003.