ANWB Rijopleiding en corona

Corona update

Vanaf 28 april neemt het CBR weer theorie-examens af voor alle rijbewijzen.

Theorie-examens

Tot en met woensdag 19 mei houdt het CBR examenplekken vrij voor alleen inhaalexamens. Vanaf donderdag 20 mei gaan zij stap voor stap deze plekken vrijgeven voor alle kandidaten. Dit betekent dat kandidaten die geen inhaalexamen doen maar een nieuw examen of herexamen, al eerder dan verwacht bij het CBR terecht kunnen.

Inhaalexamen eerder doen
Kandidaten die hun inhaalexamen al hebben gepland en eerder op examen willen, kunnen via Mijn CBR of via de rijschool het examen vervroegen. Een gereserveerd theorie-examen voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart kan tijdelijk vijf keer verplaatst worden. Het verplaatsen van het theorie-examen naar een later moment kan tot een week voor het examen. Klik hier voor meer informatie. 

De planning van jouw rijopleiding

Jouw rijschool neemt op korte termijn contact met je op om de rijlessen opnieuw te plannen. Dit wordt mede bepaald door de verschillende voorwaarden die zijn verbonden aan de hervatting van rijlessen én de richtlijnen van het CBR met betrekking tot het afnemen van een examen. Dat betekent dat je misschien even geduld moet hebben voordat je daadwerkelijk rijlessen kan hervatten. Wij vragen jouw begrip hiervoor.

 Belangrijkste richtlijnen zijn: 

  • Op voorhand vindt altijd een gezondheidscheck plaats.
  • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht.
  • Voor, tijdens en na de les zal er voor voldoende luchtventilatie gezorgt worden. 
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor leerling en Rijcoach. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor een mondkapje.

Praktijkexamens

Voor meer informatie met betrekking tot het hervatten van praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten door het CBR, raden wij je aan om de website van het CBR goed in de gaten te houden. Klik hier voor meer informatie.

Mocht je nog vragen hebben willen we je verzoeken per e-mail contact op te nemen met jouw lokale ANWB rijschool.