Autoschade: declareren of zelf betalen?

Een allrisk autoverzekering heb je niet voor niets. Schade? De verzekering dekt de kosten! Maar soms is het slimmer zélf de kosten van herstel te betalen.

Tekst Hans Bouman

Verzekeringsmaatschappijen hanteren een bonus/malusschaal. Hoe hoger je als verzekerde op die schaal staat, hoe groter de korting op je verzekeringspremie. Als je op de bovenste treden van de schaal staat, krijg je tot wel 80 procent korting (bonus). Sta je helemaal onderaan, dan betaal je juist een toeslag (malus). Die kan oplopen tot 40 procent. Je positie op de bonus/malusschaal is afhankelijk van het aantal jaren dat je geen schade hebt gedeclareerd. Of het gunstig is schade te declareren, is een kwestie van een rekensom: hoe verhoudt de schade zich tot de extra premie die je gaat betalen? Vuistregel: bij een laag bedrag is zélf betalen vaak gunstiger. Twee voorbeelden...

Voorbeeld 1: declareren

Peter van Zandt rijdt achteruit een parkeerhaven uit. Het linker achterportier van de auto staat nog open en raakt een paaltje. Het portier is ontzet en sluit niet meer. Het schadeherstelbedrijf schat de kosten op 1500 tot 2000 euro. Van Zandt heeft 17 schadevrije jaren, wat hem op de bonus/ malusschaal een plek op ‘schaal 15 of hoger’ heeft opgeleverd. Hij ontvangt 80 procent korting op zijn verzekeringspremie, en betaalt daarom niet 179 maar 55 euro per maand. Als hij zijn schade declareert, belandt hij op schaal 12, waardoor hij nog steeds 80 procent korting krijgt. Een volgende schade zal zijn korting doen afnemen tot 60 procent (schaal 8) en dan zal hij 110 euro per maand gaan betalen. Gezien de hoge reparatiekosten, besluit Van Zandt deze bij de verzekeraar te declareren.

Voorbeeld 2: zelf betalen

Emily Lichthart is ingedeeld in schaal 8. Ze krijgt 60 procent korting op haar verzekeringspremie en betaalt maandelijks niet 125 maar 77 euro. Na het boodschappen doen botst ze met haar winkelwagentje tegen het rechterachterlicht van haar auto. Dat veroorzaakt een flinke barst. De schade is 300 euro. Als Lichthart de kosten op haar verzekering verhaalt, zakt ze op de bonus/ malusschaal naar trede 4, wat betekent dat haar maandelijkse premie stijgt van 77 euro (60 procent korting) naar 125 euro (35 procent korting). Als ze de reparatie zelf betaalt, heeft ze dat bedrag er in ruim 6 maanden uit. Lichthart besluit de kosten voor eigen rekening te nemen.

Per geval bekijken

Declareren of zelf betalen: de verstandigste oplossing verschilt per geval. Ook is het belangrijk verder te kijken dan dit schadegeval alleen. Stel dat er op niet al te lange termijn een tweede schade volgt Hoe wordt je situatie dan? Je verzekeraar kan je van advies dienen.

Naar ANWB autoverzekering

Bruto premie

In de rekenvoorbeelden is rekening gehouden met de basisinschaling op 0 jaar schadevrij, waarop iedereen begint, en rekening gehouden met 35% no-claimkorting. Die 35% no-claimkorting is bij de ANWB de standaardkorting waarmee je begint (= 0 schadevrije jaren). Dit kortingspercentage verschilt per maatschappij, maar de meeste maatschappijen die met een no-claimkortingstabel werken, hebben een instappercentage. Van een volledige premie, de zogenaamde bruto premie zonder enige korting, gaan verzekeraars in de praktijk nooit uit.

€ 179,- per maand

Voor voorbeeld 1 is die bruto premie omgerekend naar 0%-premie € 275,- per maand. Echter bij de basisinschaling van 35% no-claim zou Peter van Zandt € 179,- per maand betalen. Bij 60% korting bij een tweede schade wordt de premie € 110,- per maand.

Terugval

De klant valt nog niet terug bij melden van de eerste schade, de no-claimkorting was en blijft 80% dus ook de te betalen premie blijft gelijk. De terugval in te betalen premie vindt pas plaats bij de tweede schade en pas op dat moment gaat Van Zandt een hogere premie betalen. Immers slechts bij een eventuele tweede schade, (waarvan we de kosten nog niet kunnen weten), zou Van Zandt terugvallen in no-claimkorting en dan zal hij wederom een berekening kunnen maken wat de premieverhoging betekent versus de schadekosten.