EV-koper lijkt steeds meer op ‘gewone’ autokoper en is behoorlijk tevreden

Uit onderzoek van de ANWB dat de EV-rijder overwegend positief is over zijn auto en elektrisch rijden. Daarnaast daalt het gemiddelde inkomen van de elektrische-autokoper en koopt men vaker tweedehands.

Een grote groep laadpashouders van de ANWB hebben we gevraagd naar hun ervaringen met elektrisch rijden. Wat ervaren ze als positief, wat zijn de grootste nadelen en hoe verhouden die zich tot de ideeën die mensen met een benzine- of dieselauto hebben over elektrisch rijden? Belangrijk is dat de ondervraagde groep elektrische rijders overwegend particuliere autobezitters zijn, terwijl het merendeel van de elektrisch rijdende automobilisten in Nederland hun auto zakelijk rijden. Daarmee wijkt de steekproef af van de gemiddelde elektrische automobilist in Nederland, maar is deze wél representatief voor de groeiende groep particuliere kopers van nieuwe en gebruikte EV’s.

EV-rijder overwegend tevreden, ook over laden in het buitenland

Elektrische rijders zij overwegend positief over hun auto. Slechts een enkeling verwacht zijn elektrische auto in te ruilen voor een exemplaar met benzine- of dieselmotor, de overgrote meerderheid verwacht juist dat ook de volgende auto weer elektrisch wordt. Daarnaast zien elektrische rijders beduidend meer voordelen dan nadelen. Als grootste voordelen worden de lagere milieu-impact, fijne rijeigenschappen en de lagere kosten op termijn genoemd. Belangrijkste nadelen zijn de aanschafkosten, actieradius en het laden in het buitenland.

Opvallend is dat ruim een derde van de elektrische rijders het beperkte laadnetwerk in het buitenland als nadeel noemen, maar dit niet overeen komt met de realiteit van EV-rijders die daadwerkelijk naar het buitenland zijn gegaan. Een meerderheid (52 procent) ervaart het laden in andere landen als gemakkelijk of zeer gemakkelijk, terwijl slechts 23 procent het laden lastig of erg lastig vind.

Actieradius voldoende, maar meer bereik is wenselijk

Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat de actieradius van hun huidige elektrische auto weliswaar voldoende is, maar dat ze liever een grotere actieradius zouden willen hebben. Voor een kwart is de actieradius precies goed en 8 procent zou zelfs met een kleiner bereik toekunnen. 17 procent geeft aan dat de actieradius soms of zelfs vaak te klein is. De elektrische rijder lijkt zich voor aanschaf dus goed te beseffen hoeveel actieradius hij of zij nodig heeft en stemt de keuze voor de auto daarop af. Tegelijkertijd zou wat meer bereik weliswaar niet noodzakelijk, maar wel comfortabel en gemakkelijk zijn.

Dat nieuwe elektrische auto gemiddeld een steeds grotere actieradius krijgen blijkt wel uit het het feit dat nieuwkopers de actieradius veel minder als een belemmering zien dan de consument die een tweedehands elektrische auto koopt. Komt een nieuwe elektrische auto al snel 250 tot 450 kilometer op een volle accu, voor een elektrische occasion van zo’n acht jaar oud is 75 tot 150 kilometer realistischer.

Elektrische-autokoper lijkt steeds meer op reguliere autobezitter

Steeds meer mensen kiezen voor een gebruikte elektrische auto of private lease. Dat komt voor een belangrijk deel door de hoge aanschafprijs van een elektrische auto. Deze is gemiddeld nog steeds fors duurder in aanschaf dan een vergelijkbare benzineauto. De hoge aanschafprijs wordt dan ook zowel door elektrisch als niet elektrisch rijdende automobilisten als grootste nadeel genoemd.

Kijken we naar het inkomen van EV-rijders, dan valt op dat onder de groep die het afgelopen jaar elektrisch is gaan rijden significant meer mensen een inkomen van 1 tot 2 keer modaal (43.500-73.000 euro) hebben. In de groep die al langer elektrisch rijdt zijn juist de inkomens van 2 keer modaal of meer (meer dan 73.000 euro) sterker vertegenwoordigd. Het gemiddelde inkomen van de (particuliere) elektrische-autokoper daalt dus.

Tegelijkertijd zijn de groepen met een modaal en benedenmodaal inkomen nog sterk ondervertegenwoordigd onder elektrische-autokopers. Slechts zes procent heeft een modaal inkomen en van de groep die afgelopen jaar elektrisch is gaan rijden slechts drie procent benedenmodaal. Onder bezitters van een diesel- of benzineauto is het inkomen juist evenredig verdeeld, met ongeveer net zoveel mensen die beneden- als bovenmodaal verdienen.

Stimulering en duidelijkheid blijven nodig

Hoewel elektrisch rijden dus steeds bereikbaarder lijkt te worden, is verdere stimulatie vanuit de overheid nodig om elektrisch rijden voor de gemiddelde Nederlander betaalbaar te maken. Ook moet er duidelijkheid komen over de hoogte van de motorrijtuigenbelasting (MRB) na 2024. Na dat jaar verdwijnt de vrijstelling van wegenbelasting voor elektrische auto's. Niet alleen voor de huidige elektrische rijders, maar vooral voor consumenten die de overstap naar elektrisch rijden willen maken, is die onduidelijkheid over de kosten onwenselijk.

Download de Monitor Elektrische Rijders (pdf)