Particulieren gaan fors minder elektrische auto's kopen na wegvallen subsidie

Zoals verwacht is de beschikbare pot voor aanschafsubsidie op een nieuwe elektrische auto voor particulieren al binnen één dag volledig op. Er zal zelfs geloot moeten worden wie wel en wie geen subsidie toegekend krijgen. Al vanaf 5 januari is het dus onmogelijk geworden om in 2021 subsidie te krijgen voor de aanschaf van een volledig elektrische personenauto. De ANWB vindt dat telleurstellend en pleit voor een verruiming van de subsidiepot van dit jaar.

Halverwege vorig jaar werd het voor particulieren mogelijk een subsidie van 4000 euro aan te vragen voor de aanschaf van een volledig elektrische personenauto (alleen voor modellen tot 45.000 euro). Het voor 2020 ingestelde subsidieplafond voor nieuwe elektrische auto's werd binnen een week bereikt, al bleef het wel mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. Ondanks een niet veel later aangekondigde stop is bijna het volledige subsidiebedrag van 2021 al vorig jaar vergeven. Er was nog slechts financiële ruimte voor aanschafsubsidie op 277 elektrische auto's in 2021.

Op 4 januari, de eerste dag waarop het mogelijk was om aanschafsubsidie voor dit jaar aan te vragen, kwamen er al meer aanvragen binnen dan dat er subsidie beschikbaar is. Dat betekent dat er geloot moet worden wie wel en wie geen subsidie zal ontvangen. Daarnaast is er voor de resterende 361 dagen van dit jaar dus geen aanschafsubsidie beschikbaar. De ANWB vindt dat buitengewoon teleurstellenen.

Met de Elektrisch Rijden Monitor doet de ANWB jaarlijks onderzoek naar de stand van elektrisch rijden in Nederland. De hoge aanschafprijs is nog steeds de grootste drempel om geen elektrische auto te kopen. Met de aanschafsubsidie heeft men deze drempel willen verlagen en met aanvankelijk succes. Helaas is het beschikbare budget dermate beperkt dat vele consumenten buiten de boot vallen en de aankoopbereidheid onder particulieren zelfs fors afneemt dit jaar.

Aanzienlijk minder aankoopbereidheid zonder subsidie

Uit onderzoek van de ANWB onder haar leden blijkt dat de aankoopbereidheid van een elektrische auto dit jaar daalt met 39 procent. 12,7 procent van de ANWB-leden is van plan om in 2021 een nieuwe of gebruikte auto aan te schaffen. Als men gebruik kan maken van deze subsidieregeling zou 11,5 procent van deze groep kiezen voor een elektrische auto. Nu deze subsidie niet beschikbaar is, daalt dit tot slechts 7,1 procent. Ongeveer de helft van deze groep stelt de aankoop van een elektrische auto uit, 34 procent koopt hiervoor in de plaats een auto met benzine- of dieselmotor.

Deze daling van aanschafintentie is gezien de uitdagingen op het gebied van luchtkwaliteit en milieu zeer onwenselijk, aldus de ANWB. Het wegvallen van de mogelijkheid tot aanschafsubsidie in 2021 leidt tot onduidelijkheid en teleurstelling bij consumenten. Daarnaast loopt de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark hierdoor aanzienlijke vertraging op. Dit heeft ook gevolgen voor de tweedehandsmarkt, waar minder instroom is van betaalbare elektrische auto's. Daarom pleit de ANWB nogmaals voor verruiming van de subsidiepot, om elektrisch rijden betaalbaar te maken voor een grotere groep consumenten en de uitstoot van het Nederlandse wagenpark terug te dringen.

Alles over de aanschafsubsidie