Subsidie elektrische auto particulier blijft hard nodig

Elektrisch Rijden Monitor 2021

Het gaat goed met elektrisch rijden in Nederland. Het aantal volledig elektrische auto’s op onze wegen nam toe van 145.000 in 2020 naar 216.000 dit jaar. Tegelijkertijd is elektrisch rijden voor een grote groep Nederlanders nog ver weg vanwege de hoge aanschafprijs en het beperkte aanbod op de tweedehandsmarkt. Om heel Nederland mee te krijgen is het behoud van aanschafsubsidies voor nieuwe en gebruikte EV’s daarom van belang, zo blijkt uit de jaarlijkse Elektrisch Rijden Monitor die de ANWB vandaag voor de vijfde keer presenteert. 

Elektrisch rijden is in vijf jaar tijd opgeschoven van leaserijder naar consument. Dit komt met name door de aanschafsubsidies op nieuwe en gebruikte elektrische auto’s, waardoor dit schone vervoer binnen bereik van de particulier komt. Bovendien groeit op dit moment het aanbod nieuwe auto's juist in die segmenten waar de particuliere consument traditiegetrouw vaak winkelt. Door de lagere instapprijzen zijn de totale gebruikskosten van een gemiddelde elektrische auto inmiddels lager dan die van een gemiddelde benzineauto. Daarmee is een belangrijk omslagpunt bereikt.

Te hoge aanschafprijs

Uit de Elektrisch Rijden Monitor blijkt dat de interesse voor elektrisch rijden al jaren redelijk stabiel blijft onder ruim 1 op de 3 Nederlanders. Hoewel de aankoopbereidheid op korte termijn (0-5 jaar) het afgelopen jaar is toegenomen, is de aanschafprijs voor veel van hen te hoog. Daarnaast vindt circa 62 procent van de particulieren het aanbod op de tweedehandsmarkt op dit moment te beperkt. Daarom is het van belang dat de occasionmarkt groeit, dat er nu veel nieuwe elektrische auto’s worden verkocht, die vervolgens vanaf 2025 als occasion op de markt komen.

Om in 2050 emissieloos te rijden en om de groei van het elektrische wagenpark ook na 2030 door te zetten, wanneer geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor meer verkocht mogen worden, is het volgens de ANWB noodzakelijk dat er een ruime tweedehandsmarkt elektrische auto’s ontstaat. Daarom pleit de ANWB voor behoud en verruiming van de aanschafsubsidie. Dit moet dan wel snel worden aangepakt, want alleen met voldoende instroom van betaalbare nieuwe elektrische auto’s zou over drie tot vier jaar een volwassen tweedehandsmarkt kunnen ontstaan. Daarnaast is het volgens de ANWB van belang om met beleid te komen rond stimuleringsmaatregelen voor de tweedehandsmarkt in de periode na 2025.

Uit de ANWB Elektrisch Rijden Monitor 2021 blijkt bovendien dat het heel belangrijk is om de laadinfrastructuur verder uit te breiden: 23 procent van de Nederlanders zegt geen mogelijkheid tot laden in de omgeving te hebben.

Eigen oprit

Voor mensen met eigen oprit of parkeerplek (41%) is elektrisch rijden een zeer interessante optie. Zij beschikken immers op elk gewenst moment over een laadpunt en betalen het eigen elektriciteitstarief. Dit ligt beduidend lager dan bij openbare laadpalen. Liggen er bovendien zonnepanelen op het dak, dan wordt de overstap naar een elektrische auto nog aantrekkelijker omdat zij dan met eigen stroom kunnen opladen.

Argumenten voor en tegen elektrisch rijden

Uit de Elektrisch Rijden Monitor is duidelijk op te maken waarom de consument elektrisch wil rijden of dit juist niet wil. De belangrijkste redenen om een elektrische auto te kopen:

 • voor het milieu: 51% 
 • nooit meer tanken: 32%
 • voordelig in gebruik: 32%
 • goede rijeigenschappen: 24%
 • voorbereid op de toekomst: 23%
 • rijden op eigen energie: 23%

De belangrijkste redenen om geen elektrische auto te kopen:

 • te duur om aan te schaffen: 51%
 • huidige auto is nog niet aan vervanging toe: 31%
 • actieradius onvoldoende: 29%
 • te weinig openbare laadpalen: 27%
 • kwaliteit/levensduur van de accu: 26%
 • geen mogelijkheid om op te laden: 21%

De ANWB over elektrisch rijden

De ANWB vindt dat automobiliteit in de toekomst veilig, schoon, efficiënt, betaalbaar en bereikbaar moet zijn voor iedereen. Elektrisch rijden is hierin een onmisbare schakel en daarom zal de ANWB zich hier als maatschappelijke organisatie op allerlei manieren voor blijven inzetten.

Met de Elektrisch Rijden Monitor maakt de ANWB al sinds 2017 het perspectief van de Nederlandse automobilist inzichtelijk. De uitkomsten bieden belangrijke aanknopingspunten voor een succesvol vervolg van de ingezette transitie naar duurzame mobiliteit. De inzichten die nu zijn opgedaan, liggen in lijn met de aanbevelingen uit de recent gepresenteerde visie van de ANWB op personenmobiliteit over de weg in de toekomst.

Bekijk de Elektrisch Rijden Monitor 2021