Nieuwe auto per 1 juli mogelijk duurder of goedkoper

Nieuwe BPM-tabel kan zowel gunstig als ongunstig uitpakken voor bepaalde modellen

Een nieuwe auto kan per 1 juli zomaar honderden euro’s duurder of juist goedkoper zijn. Vanaf die datum wordt de manier waarop de BPM wordt berekend aangepast en dat heeft gevolgen voor de prijs van nieuwe auto’s. Wie daar slim mee om gaat kan mogelijk flink besparen.

In Nederland kennen we een extra belasting op nieuwe auto’s: BPM. De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de CO2-uitstoot (en daarmee rechtevenredig het verbruik) van de auto. Hoe zuiniger de auto, hoe minder belasting je betaalt. Aan dat principe verandert niets, maar de manier waarop vastgesteld wordt hoe hoog de CO2-uitstoot van een bepaalde auto is wél. 

Nieuwe meetmethode

Tot 1 juli wordt voor het berekenen van de BPM namelijk uitgegaan van de CO2-uitstoot volgens de NEDC-meetmethode. Dit is een oude en achterhaalde testcyclus, waarvan de resultaten vaak ver afstaan van het praktijkverbruik van een auto. Daar is de WLTP-testcyclus voor in de plaats gekomen, die een veel realistischer beeld geeft en ook de invloed van accessoires op het verbruik meeneemt. Optionele grotere velgen of dakdragers kunnen het verbruik bijvoorbeeld negatief beïnvloeden en daardoor ook een iets hogere BPM tot gevolg hebben.

Vrijwel alle uitstootcijfers vallen bij de WLTP-test hoger uit dan bij de NEDC-test. Daarom heeft de overheid een nieuwe BPM-tabel gemaakt, waarbij je per gram CO2 minder belasting betaalt dan voorheen. Onder aan de streep blijven de belastinginkomsten uit BPM voor de overheid gelijk. Gemiddeld gezien gaat deze belasting dus niet omhoog, maar voor specifieke modellen kan het wél leiden tot een prijsverhoging of juist een prijsdaling.

Laat je informeren

Wie van plan is een nieuwe auto te kopen of al een auto in bestelling heeft staan, doet er goed aan navraag te doen bij de dealer of en hoe de prijs verandert per 1 juli. Wellicht is het mogelijk de auto juist iets eerder of juist later op kenteken te zetten, zodat je niet meer betaalt of zelfs iets minder.