Symposium: lessen uit de geschiedenis van de elektrische auto

Woensdag 9 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de ANWB een symposium over elektrisch rijden. Daarbij is er aandacht voor de geschiedenis en de lessen die we daaruit kunnen trekken voor het heden en de toekomst. Tegelijkertijd opent er ook een expositie over de ontwikkeling van de elektrische auto. Toegang is gratis.

De elektrische auto lijkt door te breken. Nadat de overheid vanaf 2009 diverse projecten initieerde, maakt de elektrische auto in Nederland sinds 2012 een pijlsnelle ontwikkeling door. Het aantal elektrische auto’s neemt jaarlijks flink toe.

Momenteel rijden er al meer dan 160.000 elektrische auto’s rond in ons land. Dat is 25 keer zo veel als aan het begin van de serieuze marktintroductie in 2012. Minder bekend is dat de elektrische auto tot ongeveer 1920 in stedelijke omgeving een concurrent was van de benzineauto. Na dat jaar speelde hij amper nog een rol in de Nederlandse mobiliteit. Nieuwe pogingen om de elektrische auto een kans te geven in 1970 en 1990 bleven zonder veel resultaat. 

Waarom lukt het nu wel? Welke lessen kunnen we hieruit trekken, juist ook voor de toekomst? Welke bottlenecks zitten nog in de ontwikkeling? En welke kansen voor elektrische automobiliteit kunnen we op basis van de geschiedenis onderscheiden? Over deze thema’s organiseert de ANWB op woensdag 9 oktober een symposium. 

Aanmelden

Aanmelden voor het symposium is mogelijk tot maandag 7 oktober. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en is voor iedereen toegankelijk. Het symposium vindt plaats in het ANWB-hoofdkantoor, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag.

Aanmelden

Programma

  • 13.00 uur: Inloop
  • 13.30 uur: Opening door ANWB-directeur Merk & Leden Marga de Jager
  • 13.40 uur: Het succes van de elektrische auto tussen 1900 en 1940 - Gijs Mom (onderzoeker TU/e)
  • 14.05 uur: Wat ging er (niet) goed bij eerdere pogingen om de elektrische auto te laten doorbreken? - Jan Wouters (WAutomotive/NCAD)
  • 14.30 uur: Pauze
  • 14.50 uur: Gesprek met Luud Schimmelpennink over het Witkarexperiment in Amsterdam
  • 15.15 uur: Scenario’s, kansen en zwakten van de huidige (snelle) ontwikkeling van de accu-auto - Marco van Eenennaam (ANWB)
  • 15.40 uur: De concurrentie tussen accu-auto’s en waterstof-auto’s - Peter Staal (KNAC)
  • 16.00 uur: Afsluitende discussie aan de hand van door de deelnemers ingediende discussiepunten. Centrale vraag: wat leert de geschiedenis van elektrische auto ons voor de toekomst?
  • 16.45 uur: Opening van de tentoonstelling ‘geschiedenis van de elektrische auto’ in ANWB-bezoekerscentrum de Rotonde door hoofddirecteur ANWB Frits van Bruggen met aansluitende borrel.

De tentoonstelling in de Rotonde vertelt het verhaal van de verschillende ontwikkelingsgolven van de elektrische auto resulterend in de snelle ontwikkeling van elektrische auto nu.