ANWB: geen parkeervoordeel voor elektrische auto’s

Reactie op plannen van de overheid

De ANWB vindt het niet verstandig om elektrische voertuigen bij parkeren een voordeel te geven ten opzichte van benzine- en dieselvoertuigen. Dat laat zij weten als reactie op plannen van de overheid om het voor gemeenten mogelijk te maken dat zij onderscheid kunnen maken in parkeertarieven voor elektrische voertuigen en auto’s die op benzine- en diesel rijden.

Ook moeten gemeenten vergunningen en laadplekken kunnen toewijzen aan emissieloze voertuigen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft, samen met Binnenlandse Zaken, belanghebbenden zoals de ANWB gevraagd te reageren op deze wijziging van de Gemeentewet.

De ANWB maakt zich zorgen

Hoewel de ANWB het verduurzamen van mobiliteit zeer belangrijk vindt, vreest het dat de kosten voor mobiliteit steeds verder toenemen. Als elektrische auto’s via allerlei verschillende maatregelen worden gestimuleerd, wordt het gebruik van brandstofauto’s steeds duurder. Zo komt de rekening meer en meer bij dezelfde groep weggebruikers te liggen; benzine- en dieselrijders. Parkeertarieven zijn niet in het leven geroepen als stimuleringsmaatregel, maar vooral om de parkeerdruk in drukke gebieden te verminderen. Korting op elektrische voertuigen draagt hier niet aan bij.

Hogere parkeertarieven voor brandstofvoertuigen?

De ANWB vreest dat gemeenten de inkomsten die zij gaan mislopen door de korting aan elektrische voertuigen, gaan compenseren door de parkeertarieven voor brandstofvoertuigen te verhogen. Dit is bovendien op langere termijn niet houdbaar. Als er meer elektrische voertuigen komen gaat een steeds kleinere groep meer betalen om de tekorten die ontstaan in de gemeentekas te compenseren. Met name automobilisten die later pas een elektrische auto kunnen aanschaffen betalen hiervoor de rekening.

Lees de officiële reactie (pdf)