In de spits: fiets dankzij snelfietsroutes steeds interessanter

De fiets wordt – zeker in de spits - een steeds interessanter alternatief nu de wegen dichtslibben en het OV voller en voller raakt. Bovendien worden de grote steden rechtstreeks met elkaar verbonden door zogeheten superfietspaden.

De Kampioen onderzocht in totaal negen bestaande ‘snelfietsroutes’ (fietssnelweg of doorfietsroute mag ook) grondig. Om te kijken of zo’n superfietspad nou echt tijdwinst oplevert, nam de redactie de proef op de som op de snelfietsroute tussen Leiden De Vink en Den Haag Mariahoeve. De bevindingen zie je in de video.

Breed en met flauwe bochten

Wat zijn het eigenlijk precies, deze snelfietsroutes? Kort gezegd brede fietspaden met vooral flauwe bochten: zodat je veilig in kunt halen en nauwelijks snelheid verliest onderweg. Ook kom je zo min mogelijk verkeerslichten en kruispunten tegen. Áls er al kruisingen zijn, dan hebben fietsers doorgaans voorrang. Zo kun je dus ongestoord doortrappen naar werk of school. Overigens: op snelfietsroutes hóéf je niet snel te fietsen. Ook in slakkentempo ben je welkom.

Test fietssnelwegen 2019

De Kampioen onderzocht de snelfietsroutes op een aantal punten. Natuurlijk door alle routes te fietsen, daarbij gebruik makend van videobeelden, gps, meetapparatuur en digitale kaarten. Er is gekeken naar de breedte van de paden, het type wegdek, de lijnen op de paden en natuurlijk naar gevaarlijke situaties: vooral bij kruisingen, bochten en versmallingen. In totaal werd er meer dan 400 kilometer ‘gesnelfietst’ voor dit onderzoek, precies 470 kruispunten bekeken en meer dan 12 uur aan videomateriaal verzameld.

Onveilige situaties

De onderzoekers kwamen tientallen onveilige situaties tegen. Variërend van slecht zichtbare kruisingen tot ontbrekende waarschuwingen, van onverlichte stukken tot greppels vlak langs het pad; van gevaarlijke paaltjes tot onduidelijke voorrangsregelingen. De ANWB overhandigt al deze bevindingen in een rapport aan de wegbeheerders, waaronder de provincies. Hopelijk kunnen gevaarlijke situaties zo op korte termijn worden aangepakt.

Naar de fietssnelwegentest 2019