Fraude met tellerstanden Duitse auto's

10 procent van de tweedehands personenwagens heeft onjuiste kilometerstand

Van één op de vijf uit Duitsland geïmporteerde auto's bestaat twijfel of de tellerstand klopt. Bij één op de tien is de tellerstand met zekerheid teruggedraaid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) en de Dienst Wegverkeer (RDW).

Onderzoek

Er zijn ruim 5200 geïmporteerde auto's onderzocht. Bij 21,6 procent van de onderzochte auto's is waarschijnlijk sprake is van tellermanipulatie, bij 10 procent is de tellerstand op zeker teruggedraaid. Vanwege de beperkingen van de opsporingsmethoden zijn niet alle tellermanipulaties op te sporen. Van de gecontroleerde importauto’s met een gemanipuleerde teller kwam er overigens geen enkele van een BOVAG-bedrijf.

De tellermanipulatie bij importauto’s is aan het licht gekomen door de tellerstand op het display te vergelijken met andere bronnen, zoals keuringsrapporten en dealermanagementsystemen. 

Strijd tegen tellerfraude

Nederland pakt tellerfraude op drie manieren aan.

  1. Als eerste wordt in Nederland al vijfentwintig jaar tellerstanden geregistreerd. Door tellerstanden regelmatig te registreren en met elkaar te vergelijken, valt het op wanneer een teller is teruggedraaid. Op België na heeft het buitenland echter geen goede registratie. De koper krijgt hierdoor van buitenlandse voertuigen niet automatisch goed inzicht in de tellerhistorie.
  2. Als tweede doet de RDW een proef met het digitaal uitlezen van kilometerstanden. In de controlesystemen van diverse auto-onderdelen worden digitaal data vastgelegd. De RDW heeft het voornemen om deze gegevens bij elke importauto uit te lezen. In een groot aantal gevallen kan met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld dat de tellerstand logisch is.
  3. Als derde vraagt Nederland in Europa aandacht voor een gezamenlijke aanpak van tellermanipulatie.

 

Wat kun je zelf doen?

De VAT en de RDW adviseren kopers van voertuigen uit het buitenland om de tellerstand zelf goed te controleren. Dat kan door de tellerstanden in het onderhoudsboekje of op keuringsrapporten goed te bekijken. Is de reeks standen onregelmatig of is er geen boekje aanwezig? Dan is dat een indicatie dat er met de tellerstanden geknoeid is. Lijkt een aanbod te goed om waar te zijn, wees dan extra op je hoede.

Tellermanipulatie

De fraudeurs gebruiken een digitaal apparaat om de kilometerstand aan te passen. In de helft van de gevallen was de kilometerstand 10.000 tot 50.000 kilometer lager dan het werkelijk gereden aantal kilometers, in 20% van de gevallen nog meer. De gemiddelde schade voor de consument bij het kopen van een auto met een gemanipuleerde tellerstand bedraagt € 1.500,-.

Tellermanipulatie wordt op twee manieren aan de man gebracht. De ene manier is het adverteren op internet. De andere manier is het importeren van voertuigen door autohandelaren, die vervolgens zelf de tellerstand terugzetten of dit door een ‘vaste’ contactpersoon laten uitvoeren. Dit laatste komt het meeste voor.