ANWB-reactie op ontwerp-Klimaatakkoord

De ANWB ondersteunt het bereikte ontwerp-akkoord van de mobiliteitsparagraaf van het klimaatakkoord. De elektrische auto wordt gestimuleerd zodat er een betaalbaar en aantrekkelijk alternatief komt voor de particuliere automobilist, terwijl de bijbehorende lasten evenwichtig worden verdeeld. De bond is zich er echter wel van bewust dat voor een grote meerderheid van haar leden elke verhoging van de autobelastingen onwenselijk is.

Een verhoging voor een deel van de automobilisten was niet te voorkomen door de eisen van het kabinet dat de nieuwverkopen in 2030 100% elektrisch moeten zijn en dat de bijbehorende kosten van de stimuleringsmaatregelen  opgevangen dienen te worden binnen het autofiscale domein.  En dat de totale opbrengsten van de autobelastingen voor de staatskas hetzelfde blijven.

Omdat de maatschappelijke voordelen van het elektrificeren van het autopark verder gaan dan alleen voor de sector mobiliteit, heeft de  ANWB zich aan de mobiliteitstafel ingezet dat ten minste 15% van de kosten niet op de automobilisten mogen neerdalen. De bond juicht het daarom toe dat het kabinet deze wens ondersteunt en daarvoor extra verkenningen aankondigt om dekking van de kosten elders te vinden.

Het afgelopen jaar heeft de ANWB zich aan de mobiliteitstafel van de  Klimaattafel  ingezet voor haar leden om met een groot aantal partijen plannen te ontwikkelen om de CO2 -uitstoot van het autopark te beperken.

De doelstellingen van de ANWB daarbij zijn dat elektrische auto’s versneld beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar komen  voor de particuliere autorijders,  deze te subsidiëren en tegelijkertijd een rem te zetten op de stimulering via de zakelijke rijders. 

De ANWB heeft zich hard gemaakt  om de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen met het principe betalen naar gebruik.  De zuinige en 'kleine rijders' dragen minder bij dan de veelrijders en de zakelijke bezitters van auto’s in de hogere autosegmenten.  Naarmate er meer elektrische auto’s gaan rijden zullen ook deze autobezitters meebetalen aan de staatskas.

Om te voorkomen dat te hoge kosten op de resterende 'fossiele rijders' worden afgewenteld  is in 2023 een evaluatiemoment geprikt om het effect van de maatregelen te evalueren.

Meer over het Klimaatakkoord