ANWB: voorkom schade voor leden als gevolg van dieselgate

Vandaag heeft de Stichting Volkswagen Car Claim een dagvaarding uitgebracht richting  Volkswagen AG, Bosch AG en importeur PON. Met deze dagvaarding wil de Stichting aandacht vragen voor potentiele schade die zou kunnen ontstaan door de sjoemelsoftware en de daaropvolgende software-update.  De ANWB volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal waar nodig ingrijpen om belangen van onze leden te beschermen.  

In 2015 werd bekend dat ruim 11 miljoen dieselauto’s van het Volkswagenconcern waren voorzien van sjoemelsoftware. Deze modellen beschikken over software die een test op schadelijke stoffen herkent en de uitkomst beïnvloedt om aan de (Amerikaanse) normen te kunnen voldoen. Volkswagen werd verplicht een update uit te laten voeren om de sjoemelsoftware te laten verwijderen. Voor Nederlandse consumenten is de update niet verplicht. 

Al vanaf de start van dieselgate is de ANWB actief om de leden te voorzien van informatie en advies. Daarnaast is de waardeontwikkeling van de getroffen modellen systematisch gemonitord. Ook heeft de ANWB, samen met haar Europese zusterorganisaties, de voertuigen zowel voor als na de gevraagde software-update uitgebreid getest. Deze testen tonen aan dat op korte termijn geen schade te verwachten is, als het gaat om bijvoorbeeld brandstofverbruik en vermogen. 

Wat er op de lange termijn gebeurt is nog niet bekend. De ANWB zal dit actief monitoren, evenals de voortgang van de verschillende claimstichtingen die momenteel actief zijn. Waar nodig de druk opvoeren richting de importeur om eventuele klachten adequaat op te lossen.