Nieuwe regels typegoedkeuring auto’s helpen consument verder

Nieuwe regels voor typegoedkeuring van nieuwe auto’s bieden consumenten meer zekerheid. De Europese Unie heeft hierover op 7 december jl. overeenstemming bereikt.

Autokeuringen

De nieuwe regels zullen bijdragen tot productie van schonere auto’s en de resultaten zoals in het lab gemeten zullen meer overeen komen met de werkelijke prestaties op de weg. De regels bieden individuele landen ook meer mogelijkheden tot  verdergaande toezicht en meer controles bij voertuigen die al in de handel zijn. 

Dieselgate aanleiding aanscherping

Aanleiding voor deze aanscherpingen is onder andere dieselgate. Ook het feit dat auto’s in de praktijk meer verbruikten dan vermeld volgens de fabrieksopgave wordt ermee aan gepakt. De komende jaren leidt dit tot een testcyclus die de werkelijkheid meer benadert.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB is positief over de aanscherping. De bond heeft de afgelopen jaren aangedrongen op strengere regelgeving. Tegelijkertijd vindt de bond dat de zeggenschap en de mogelijkheden voor het delen van autodata door de consument nog steeds niet goed zijn geregeld. De ANWB roept samen met de Europese zusterclubs, de Europese Commissie op om hier alsnog met spoed actie op te nemen.