Dieselgate: overzicht van de stand van zaken

In 2015 blijkt dat Volkswagen op grote schaal heeft gesjoemeld met software van dieselmotoren om zo aan Amerikaanse milieukeuringen te kunnen voldoen. Vervolgens blijkt dat dit ook gevolgen heeft voor diverse typen Volkswagens in Europa. Een overzicht van de stand van zaken.

Feiten & cijfers

  • Betreft modellen van de Volkswagen Groep (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda)
  • 11 miljoen dieselvoertuigen wereldwijd, 160.000 in Nederland
  • Deze modellen beschikken over software die een test op schadelijke stoffen herkent en de uitkomst beïnvloedt om aan de (Amerikaanse) normen te kunnen voldoen.
  • De Duitse goedkeuringsinstantie heeft vastgesteld dat deze software ook niet in Europese auto’s mag zitten.
  • De Volkswagen Groep is door de Duitse goedkeuringsinstantie verplicht om de software te verwijderen en te garanderen dat de uitstoot zonder sjoemelsoftware voldoet aan de wettelijke normen.
  • De 2.0 liter auto’s worden inmiddels stapsgewijs aangepast. Eigenaren van een 1.2 liter auto kunnen vanaf eind augustus een uitnodiging verwachten om naar de garage te komen. Voor de 1.6 liter auto’s wordt dit later in 2016. Bij de 2.0 en 1.2 liter gaat het alleen om een aanpassing van de software, terwijl bij de 1.6 liter auto’s er ook een kleine aanpassing in de motor plaatsvindt.

Wat zijn de gevolgen voor mij als bezitter van een auto met sjoemelsoftware?

De Volkswagen Groep heeft de kentekenhouders van de auto’s die het betreft een brief gestuurd. In deze brief staat ook een voorgenomen tijdschema. Inmiddels is duidelijk dat de aanpassing vertraging heeft opgelopen door een nader onderzoek van de KBA. Vanaf eind augustus start de terugroepactie voor de 1.2-liter dieselmotoren. De sjoemelsoftware zal dan worden verwijderd.

Bij de 1.6 motoren zal ook een zogenaamd “stromingsrooster” in de motor worden geplaatst. Heb je een oproep ontvangen? Klik dan hier voor meer informatie wat te doen en wat de verwachte gevolgen zijn van de recall. Autobezitters die hun auto aan laten passen, kunnen aan de dealer een certificaat vragen waarin Volkswagen AG verklaart dat het uitvoeren van de terugroepactie geen negatieve gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, de CO2- uitstoot, het motorvermogen, het koppel en het geluidsniveau. Over de 2.0-liter dieselmotoren die tot nu toe zijn aangepast, heeft de ANWB nog geen klachten van leden ontvangen.

De sjoemelsoftware heeft op dit moment geen fiscale gevolgen voor je, zo is door het kabinet bevestigd. Ook zijn er op dit moment geen gevolgen voor de milieuzones in Utrecht en Rotterdam. De milieuzones gelden voor dieselauto’s die veel ouder zijn dan de dieselauto’s die nu sjoemelsoftware hebben.

Wat heeft de ANWB gedaan?  

De ANWB onderhoudt nauw contact met de officiële instanties en PON als de Nederlandse importeur van Volkswagen Groep om je zo goed mogelijk te kunnen informeren en om eventuele schades als gevolg van de sjoemelsoftware te voorkomen. Daarnaast neemt de ANWB deel aan een internationaal consortium van Europese automobielclubs, waarbij een aantal auto’s zowel voor als na de recall worden getest. De uitkomsten voor de 2.0-liter motoren tref je hier aan. Als sprake is van negatieve gevolgen voor de bezitters, dan zal deze schade volledig moeten opgelost/gecompenseerd.

Ook een beperkt deel van het ANWB wagenpark zijn modellen met sjoemelsoftware. De ANWB moet net als andere Volkswagenbezitters afgaan op informatie die zij van de importeur krijgt. Wij zullen de ontwikkelingen kritisch volgen en waar nodig in actie komen. De ANWB zal gehoor geven aan de recall.

Verdere vragen

Heb je nog een vraag of ervaringen laat dan een reactie achter op het ANWB expertplatform