Automobilisten betalen 1 miljard extra belasting

Berekeningen op basis plannen kabinet in 2014

De ANWB stelt vast dat automobilisten volgend jaar fors meer belasting gaan betalen. Dat berekent de bond op basis van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het gaat om zeven maatregelen, die bij elkaar zo’n 1 miljard euro extra inkomsten uit autobelastingen opleveren. De ANWB is verrast door de omvang van deze extra lastenverzwaring voor de automobilist. 

Eens te meer blijkt dat de automobilist een makkelijke prooi is voor een kabinet dat op zoek is naar extra inkomsten. Terwijl Nederland al de hoogste belastingdruk op de auto van de ons omringende landen heeft. De aangekondigde kabinetsplannen zijn voor de ANWB dan ook aanleiding om in kaart te brengen wat de totale belastinginkomsten uit het wegverkeer zijn en waaraan deze worden besteed. De uitkomsten hiervan zijn medio oktober beschikbaar.

In 2014 treedt een aantal maatregelen uit het regeerakkoord in werking. Zo leveren de verhoging van de accijnzen op diesel en LPG in totaal 280 miljoen euro op, de aanscherping van de oldtimerregeling 137 miljoen euro en hogere boetes op het te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting (MRB) 50 miljoen euro. Het beëindigen van de MRB-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s, waartoe in 2011 is besloten, levert het Rijk volgend jaar naar schatting 250 miljoen euro op. De provincies zorgen met de verhoging van de opcenten voor een lastenverzwaring van €155 miljoen.

Lastenverzwaring autobelasting in 2014

door Rijk en provincie


Bronmateriaal: zie factsheet Autobelasting

    * Excl. verhoging opcenten door provincies en verhoging parkeergelden door gemeente

Standpunt ANWB over de extra autobelastingen 

Veelgestelde vragen over de lastenverzwaringen

We zien dat het kabinet lastenverzwaringen door wil voeren via diverse maatregelen, waaronder:

  • het wegvallen van de MRB voor zuinige auto’s,
  • het verhogen van de accijns op diesel (3ct) en lpg (7ct)
  • het instellen van een boete voor te laat betalen van wegenbelasting (MRB)
  • deels invoeren van wegenbelasting (MRB) voor oldtimers
  • en inflatiecorrectie op de brandstofaccijns

Via de media is naar buiten gekomen dat bij de onderhandelingen over de begroting 2014 nu ook gedacht wordt aan het verhogen van de aanschafbelasting (BPM) voor nieuwe auto’s.

In totaal tellen de maatregelen op tot ruim één miljard aan extra belastinginkomsten.

Nee, de extra inkomsten zijn structureel en worden vanaf 2014 ieder jaar geïnd.

De maatregelen tellen niet allemaal automatisch op bij één automobilist. De bestuurder van een oldtimer wordt geraakt, de diesel- en de lpg-rijder, de automobilist die tot nu toe geen MRB betaalde omdat hij een zuinige auto heeft, etc. Alles bij elkaar telt dit op tot structureel 1 miljard euro meer aan inkomsten.

Eigenaren van een zuinige benzineauto gaan vanaf volgend jaar weer MRB betalen, en dat komt uit op circa 400 euro MRB per jaar. Voor een zuinige diesel kan de MRB oplopen tot zo’n 1000 euro per jaar (afhankelijk van de provincie waar je woont).

Een verhoging van de dieselaccijns met 3 cent/liter (3,5 cent incl. BTW) leidt voor een gemiddelde dieselauto tot 50 euro aan hogere brandstofkosten per jaar.

We gaan in kaart brengen hoeveel er nu precies binnen komt aan autobelastingen. Dat doen we niet alleen voor het Rijk, maar ook wat betreft Provincie en gemeente. Behalve naar de inkomsten, gaan we ook kijken naar de uitgaven voor het wegverkeer. Daar valt uiteraard de aanleg en onderhoud van wegen onder, maar ook maatregelen voor milieu, verkeersveiligheid en de kosten van het ambtenarenapparaat. We zijn erg benieuwd naar de verhouding tussen inkomsten en uitgaven en of we nog kunnen spreken van een belastingstelsel dat in balans is.

Alles over autobelastingen

Brandstof besparen, goed voor het milieu én uw portemonnee