Oldtimerregeling nu ook door Eerste Kamer

Leeftijdsgrens MRB-vrijstelling definitief naar 40 jaar

Nadat vorige maand de Tweede Kamer al akkoord was gegaan, stemde op 17 december ook de eerste Kamer voor het Belastingplan 2014. Daarmee wordt de MRB-vrijstelling voor oldtimers aangescherpt.

Peugeot 404 oldtimerPer 1 januari aanstaande gaat de leeftijdsgrens van de oldtimervrijstelling naar 40 jaar. Benzineauto’s, motoren, bussen en vrachtauto’s uit 1987 of eerder komen in aanmerking voor een kwarttarief, met een maximum van 120 euro per jaar. De daarbij behorende voorwaarde dat er ’s winters (van december tot en met februari) geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, geldt deze winter nog niet.

De ANWB heeft het afgelopen jaar intensief onderhandeld met het Ministerie van Financiën. De ANWB begrijpt dat de financiële pijn van sommige oldtimereigenaren goed, maar deze overgangsregeling was het maximaal haalbare. 

ANWB akkoord met voorstel voor nieuwe oldtimerregeling

Uitbouwen LPG-installatie

Eigenaren van een auto op LPG hebben de mogelijkheid om de installatie uit te bouwen en weer op benzine te gaan rijden om zo te voorkomen dat ze het volledige MRB tarief moeten gaan betalen. De uitbouw van een gasinstallatie mag door de eigenaar zelf gedaan worden, maar dit is niet helemaal zonder gevaar. Als het uitbouwen van de LPG-installatie wordt uitbesteed kan dit het beste worden uitgevoerd door een RDW erkend LPG inbouwstation. Dat bedrijf kan gelijk de verplichte keuring, die na uitbouw bij de RDW moet worden uitgevoerd is, regelen zodat het kentekenbewijs wordt aangepast en de auto daarmee in aanmerking komt voor het MRB tarief voor benzineauto’s en de overgangsregeling die op deze auto’s van toepassing is. De kosten voor uitbouw liggen dan meestal rond de € 300, afhankelijk van hoeveel er moet worden aangepast. Adressen vindt u op de site www.autogasinfo.nl. De keuring bij de RDW kost ongeveer 27 euro.

Voor meer informatie over de Motorrijtuigenbelasting kunt u terecht op de site van de Belastingdienst. Bij het onderdeel Veelgestelde vragen vindt u veel nuttige informatie (selecteer dan bij doelgroep: ‘Particulier’ en onderwerp: ‘Auto en Vervoer’).

Lees meer over autobelastingen