ReiskostenCheck is in korte tijd al meer dan 230.000 keer geraadpleegd."/>

ANWB ReiskostenCheck groot succes

Gros van de forensen bijna 100 euro kwijt

De gemiddelde forens gaat inderdaad, dankzij de plannen van het kabinet om de reiskostenvergoeding volledig belast te maken, flink meer betalen om met de auto naar en van het werk te reizen. Ook forensen die met de trein reizen zijn een stuk duurder uit. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de ReiskostenCheck die de ANWB in het leven heeft geroepen om voor de consument inzichtelijk te maken wat de kabinetsplannen hem of haar gaan kosten.

ReiskostenCheck ANWB

De ReiskostenCheck is in de afgelopen dagen al meer dan 230.000 keer geraadpleegd. De overgrote meerderheid deed dit om de reiskosten met de auto te berekenen. Het gemiddelde bedrag dat uit die berekeningen komt is € 91,93. Voor treinreizigers lijkt de pijn ietsje minder met een gemiddeld bedrag van € 75,25. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het aantal berekeningen voor treinreizigers een stuk lager ligt dan bij automobilisten.

De ANWB heeft de ReiskostenCheck ontwikkeld opdat iedereen kan berekenen wat de voorgenomen maatregel uit het zogeheten Lente-akkoord in harde euro's gaat kosten. Omdat deze bezuiniging forensen onevenredig hard in hun portemonnee raakt roept de ANWB de Tweede Kamer dan ook op om naar alternatieven te zoeken.

> Doe de ReiskostenCheck

> Belasting reiskosten treft forensen zwaar

> Vijf vragen over belasting reiskostenvergoeding