Animo elektrisch rijden groter bij privéparkeerplek

Mensen met een eigen oprit of privéparkeerplaats rijden vaker dan gemiddeld elektrisch of overwegen eerder op een volledig elektrische auto over te stappen dan andere consumenten. De eigen laadmogelijkheid, eventueel gekoppeld aan zonnepanelen, lijkt de keuze tussen brandstof en elektriciteit gemakkelijker te maken. Dit wordt duidelijk in de nieuwe editie van de jaarlijkse Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB.

De jaarlijkse peiling onder zowel ANWB-leden als niet-ANWB-leden onderzoekt sinds 2017 de houding van de Nederlander ten opzichte van elektrisch rijden. De 2021-versie van de Elektrisch Rijden Monitor (ERM) laat duidelijk zien dat er een groep Nederlanders is die zich meer dan gemiddeld verbonden voelt met elektrisch rijden: de groep die beschikt over een eigen oprit of privéparkeerplaats.

Privélaadpunt geeft vaak doorslag

Zo’n vier op de tien Nederlanders hebben een eigen parkeergelegenheid. Van hen zegt 6 procent elektrisch te rijden. Ter vergelijking: van de mensen zonder eigen plek rijdt 1 procent elektrisch. Het kunnen beschikken over een privélaadpunt lijkt dus een extra belangrijk argument voor elektrisch rijden te zijn.

Binnen deze groep ‘opritters’ overweegt 29 procent binnen nu en vijf jaar na te denken over een elektrische auto. 9 procent overweegt binnen twee jaar over te gaan op elektrisch rijden. Bij de groep zonder privéplek is dit respectievelijk 22 en 5 procent. Daarmee zijn de mensen met een eigen oplaadmogelijkheid misschien wel de versnellers in de omslag naar elektrisch rijden.

Voordelen eigen oprit

Dat de groep met eigen laadplek hoger scoort onder EV-rijders heeft te maken met drie specifieke voordelen die deze situatie biedt:

  • Je bent altijd zeker van een stroomplek – terwijl je bij een publieke laadpaal nog weleens moet wachten tot je voorganger klaar is met laden.
  • Er is geen onzekerheid over of en wanneer de gemeente een openbare laadplek in jouw buurt installeert.
  • Eigen stroom is vanzelfsprekend goedkoper dan wanneer je bij een publieke laadpaal laadt. De TCO (total cost of ownership: de totale kosten per kilometer van een auto, dus inclusief onderhoud, verzekering, brandstof/elektriciteit et cetera.) van een auto die thuis wordt opgeladen, bedraagt ca. € 0,55 per kilometer*. Dit is zo’n € 0,02 tot € 0,03 cent per kilometer goedkoper dan de TCO bij laden bij publieke laders.

Bekijk de Elektrisch Rijden Monitor

De luxe van de noorder-, ooster- en zuiderling

Zoals gezegd beschikken vier op de tien Nederlanders over een eigen parkeerplek. Grofweg gerekend over het aantal woningen – op dit moment zo’n 8 miljoen (bron: CBS) – zijn er circa 3,2 miljoen privéparkeerplekken in ons land. Deze zijn vooral buiten de Randstad te vinden; in het noorden van het land beschikt 52 procent van de respondenten over een eigen plek, in het oosten is dit 48 procent en in het zuiden 46 procent. In de Randstad is dit slechts bij een op de drie ERM-deelnemers het geval.

Op kosten van de zon

Van alle privéparkeerplaatsbezitters beschikt 47 procent over zonnepanelen. Deze leveren bij elektrisch rijden een extra voordeel op: laden op kosten van de zon. Bijna voor niks**. Van deze groep geeft 11 procent aan elektrisch te rijden. En het aantal huishoudens met zonnepanelen stijgt hard. Van alle respondenten bij elkaar, dus met en zonder eigen parkeerplek, beschikt op dit moment 37 procent over zonnepanelen. In 2017 was dit nog 16 procent.

Zonnepanelen: besparing circa € 400

Met zonnepanelen én een privéparkeerplek wordt elektrisch rijden dus nog interessanter. Uitgaande van de TCO-berekening* die ook aan de basis staat van de hierboven genoemde kilometerprijzen, daalt de TCO voor een zonnepaneeleigenaar naar net geen € 0,51 per kilometer**. Die verdient dus elke kilometer zo’n € 0,04 ten opzichte van de thuislader die het met ingekochte stroom moet doen. Op basis van het jaarkilometrage uit de berekening, bespaart hij dus al snel 15.000 x € 0,04 = € 400 per jaar. Zo’n bedrag maakt de investering in zonnepanelen én een elektrische auto extra interessant. 

Subsidie voor EV’s

Voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto’s is subsidie beschikbaar. Jaarlijks stelt de overheid deze pot met geld beschikbaar en verdeelt ’m volgens het principe ‘op is op’. Dit jaar werd de bodem van de subsidiepot voor nieuwe auto’s al op 7 juni bereikt, komend jaar wil de overheid meer mensen helpen. Vandaar dat de pot groeide van € 14.400.000 naar € 71.000.000 voor 2022. Per auto is € 3350 beschikbaar. Voor gebruikte elektrische auto’s is eveneens subsidie beschikbaar, € 20.400.000 in totaal in 2022 (€ 2000 per occasion).

Bijzonder is dat veel Nederlanders niks weten van de subsidiemogelijkheden. Uit de ERM blijkt dat slechts 26 procent op de hoogte is van het bestaan van de financiële steun die een EV – nieuw en gebruikt – flink goedkoper maakt. Meer details lees je op onze speciale EV-subsidiepagina.

Lees alles over elektrisch rijden

*De TCO is berekend op basis van de gemiddelde prijs van een op dit moment verkochte elektrische auto uit de midden- en kleinsegmenten, € 43.249, een jaarkilometrage van 15.000, een gemiddeld verbruik van 20,7 kWh/100 km en een gebruiksduur van vier jaar.

**Stroom van zonnepanelen is niet helemaal gratis. De totale opbrengst wordt gedeeld door de investering (plus een beetje onderhoud) en daaruit komt gemiddeld 6 cent per kWh. Daarbovenop komt nog de investering van de laadpaal; deze wordt daarom meegerekend in de TCO.