Wat doet de ANWB met connected car?

De ANWB maakt de voordelen van connected car bereikbaar voor haar leden. Waarom doet zij dat?

Ook de ANWB benut de mogelijkheden van een connected car – een auto verbonden met internet. De vereniging stelt daarbij de belangen van haar leden centraal, maar ook duurzaamheid en verkeersveiligheid. Bekende apps, zoals de Onderweg-app en de Wegenwacht-app, maken al gebruik van gedeelde autodata.

Het nieuwste Wegenwacht-product, ANWB Smart Driver, gaat nog een stapje verder en leunt op door de ANWB ontwikkelde voorspelmodellen. Die modellen maken onder meer gebruik van big data en computer learning om pech te kunnen voorspellen. 

Drie uitgangspunten

De ANWB wil ook bij nieuwe ontwikkelingen rond connected car voldoen aan de wensen van leden. Daarom heeft de ANWB drie uitgangspunten geformuleerd. Het centrale principe is dat leden vrij zijn in hun keuzes en zelf bepalen wat er met hun data gebeurt. 

1 Verbeteren van ANWB-services onderweg en bij pech

De Wegenwacht kan leden sneller en met inzet van de juiste middelen weer op weg helpen. Bijvoorbeeld door via een nieuwe dienst als ANWB Smart Driver op afstand de staat van een auto te monitoren of bij pech een diagnose te stellen. Ook kan de ANWB leden tijdig van informatie voorzien om pech te voorkomen.

2 Verbeteren van de verkeersveiligheid

Leden krijgen inzicht in hun rijgedrag en tips om hun rijstijl te verbeteren. Bijvoorbeeld door de introductie van de Veilig Rijden Autoverzekering waarbij met slimme technologie in je auto het rijgedrag op vier onderdelen wordt beoordeeld.

3 Verlagen van de autokosten 

De ANWB wil met connected-diensten zoals ANWB Smart Driver en de Veilig Rijden Autoverzekering leden helpen onnodig stilstaan en overwachte reparaties te voorkomen en te besparen op de autoverzekering bij goed rijgedrag. 

De kracht achter verkeersveiligheid en duurzaamheid

De ANWB zet zich van oudsher in om het verkeer veiliger te maken. Connected car-technologie zal daarbij een steeds grotere rol spelen. Als straks grote groepen connected autorijden, kunnen data-analyses bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer, oplossingen voor files en het traceren van verkeersonveilige situaties.

Andere leden bekeken ook