De kracht van connected mobiliteit

Waarom doet de ANWB dit?

De mogelijkheden en de communicatiekracht van de smartphone en het internet hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Autofabrikanten en andere partijen in de mobiliteitsmarkt hebben daar voortvarend op ingespeeld door een combinatie te maken tussen de smartphone en de data die in de auto worden verzameld. 

Ook de ANWB benut de mogelijkheden van Connected Car – de auto verbonden met internet. De vereniging stelt daarbij de belangen van haar leden centraal maar ook duurzaamheid en verkeersveiligheid. Van de vele apps die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, zijn de Onderweg app en de Wegenwacht app de bekendste. De nieuwste apps laten zien wat allemaal mogelijk wordt als je ze verrijkt met data die de auto genereert. Ze worden dan nog vele malen krachtiger en aantrekkelijker. 

Drie uitgangspunten voor de toekomst

De ANWB beseft dat er rond het thema Connected Car nog heel veel nieuwe mogelijkheden zijn te ontdekken. Om bij nieuwe ontwikkelingen steeds te voldoen aan ledenwensen heeft de ANWB drie uitgangspunten geformuleerd voor haar inspanningen op dit terrein. Het centrale principe in deze ontwikkeling is dat leden vrij zijn in hun keuzes en dat ze zelf bepalen wat er met hun data gebeurt. 

1. Verbeteren van ANWB-services onderweg en bij pech

Bijvoorbeeld door op afstand de staat van een auto te kunnen monitoren en bij pech op afstand een diagnose te kunnen stellen, kan de Wegenwacht leden sneller en met inzet van de juiste middelen weer op weg helpen. Ook kan de ANWB leden tijdig van informatie voorzien om pech te voorkomen.

2. Verbeteren van de verkeersveiligheid

Bijvoorbeeld door de introductie van de Veilig Rijden Autoverzekering waarbij met slimme technologie in je auto het rijgedrag op vier onderdelen wordt beoordeeld. Leden krijgen hierdoor inzicht in hun rijgedrag en tips om hun rijstijl te verbeteren. 

3. Verlagen van de autokosten en aanbieden voordelen

Met Connected Car diensten zoals ANWB Connected en de Veilig Rijden Autoverzekering wil de ANWB leden een alternatief bieden voor prijzige services die fabrikanten nu vooral bieden voor nieuwe auto’s. Ze helpen bijvoorbeeld het brandstofverbruik te bewaken, dure reparaties te voorkomen, geen onnodige parkeerkosten te betalen en te besparen op de autoverzekering bij goed rijgedrag. 

De kracht achter verkeersveiligheid en duurzaamheid

De ANWB zet zich al 135 jaar in om het verkeer veiliger te maken, terwijl tegenwoordig het milieu steeds nadrukkelijker vraagt om duurzame oplossingen in de mobiliteit. Connected Car-technologie zal daarbij in toenemende mate een factor van betekenis zijn. Als in de loop der jaren grote groepen connected autorijden, maken analyses van alle data het mogelijk gezamenlijk bij te dragen aan een betere doorstroming, oplossingen voor de fileproblematiek, het traceren van verkeersonveilige situaties en het verbeteren van het milieu.

Andere leden bekeken ook