Datagebruik en privacy

Connected voertuigen zijn via een internetverbinding verbonden met hun omgeving. Deze verbinding komt tot stand via een ingebouwd 4G-modem dat af-fabriek wordt geleverd. Bij veel nieuwe voertuigen is dit het geval.

Moet een voertuig achteraf connected worden gemaakt, dan kan dit door speciale voorzieningen in te bouwen, zoals de ANWB Connector. Het connected voertuig wisselt op deze manier een continue stroom aan data uit.

Maar er is nog veel onduidelijkheid over deze data. Welke informatie wordt gedeeld? Van wie is deze data? En wat betekent dat voor de automobilist?
Met een connected voertuig worden bijvoorbeeld gegevens over de locatie, de technische staat, het verbruik en andere gegevens verzonden. Deze gegevens kunnen worden omgezet in tal van relevante producten en diensten voor de gebruiker en zijn omgeving. Zo kan bijvoorbeeld in het geval van een noodsituatie (ecall ) direct een hulpdienst worden opgeroepen.

Bovendien kan de bestuurder door data-analyse tips krijgen om zuiniger of veiliger te rijden. Het verspreiden van locatiegegevens maakt het mogelijk interessante aanbiedingen van bedrijven in de omgeving zichtbaar te maken op het juiste moment op de juiste plaats. Door technische en operationele voertuigdata te verzenden naar de fabrikant, worden motorproblemen vooraf herkend en word je – als gebruiker – gewaarschuwd. Hierdoor wordt het mogelijk om vooraf te worden gewaarschuwd bij een dreigend technisch mankement.

De continue stroom aan informatie uit het voertuig kent ook een keerzijde. Veel consumentenorganisaties, waaronder de ANWB en haar zusterclubs binnen de FIA, maken zich zorgen over de wenselijkheid hiervan. Ook het gebruik en eigendom van de data, privacy kwesties en veiligheid zijn belangrijke punten van aandacht.

Zo blijkt uit onderzoek  van de FIA en onze Duitse zusterclub ADAC dat voertuigen bijvoorbeeld de laatste bestemmingen op je gps en informatie over je rijstijl verzamelen. Dergelijke informatie kan van invloed zijn op de garantie van het voertuig. Tegelijkertijd spelen er privacyaspecten. Waarom moet mijn autofabrikant exact weten waar ik ben geweest? Of over veiligheid: is mijn auto te hacken en dragen alle software-updates wel echt bij aan de (verkeers)veiligheid? Het onderzoek laat zien welke data door fabrikanten wordt verzameld.
Meer over My Car My Data

ANWB en tal van andere consumentenorganisaties zijn er niet gerust op dat dezelfde autofabrikanten - die de systemen fabriceren en leveren – deze voertuigdata ook niet zullen willen beheren .
Een groot risico hiervan is dat straks onafhankelijke garages, maar óók de Wegenwacht, niet alle problemen aan de auto meer kunnen en mogen oplossen. De autogebruiker moet zich dan wenden tot de merkdealer. Die heeft dan op dat moment een forse kennisvoorsprong. Maar daar staat tegenover dat de kosten bij een merkdealer vaak hoger zijn dan bij een onafhankelijke garage.

Uit een onderzoek van ANWB onder Nederlandse automobilisten blijkt dat 66% van mening is dat de data die zij genereren eigendom behoort te zijn van de auto-eigenaar. Zij maken zich zorgen over:

  • het commercieel gebruik van hun persoonlijke data (88%).
  • het openbaar maken van privé-informatie (87%).
  • hacking (84%).
  • het volgen van het voertuig (76%).

Zie ook het onderzoek Connected voertuig en uw data

Wat vindt de ANWB?

Mede op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken heeft de ANWB standpunten ontwikkeld. Ons vertrekpunt daarbij is keuzevrijheid met een centrale rol voor de gebruiker.  Lees meer over onze belangenbehartiging op dit onderwerp