My car my data

Autofabrikanten eigenen zich steeds meer data toe

Steeds meer auto’s leggen gegevens vast over de staat van de auto en het rijgedrag van de bestuurder. Deze gegevens worden via een dataverbinding doorgestuurd naar de autofabrikant, vaak zonder dat de autobezitter daar weet van heeft. Daarnaast zijn er steeds meer producten op de markt om ook achteraf een voertuig deze diensten aan te laten bieden via een internetverbinding. Met voertuigdata kan veel goeds worden bereikt, maar er kan ook misbruik van worden gemaakt. De ANWB vindt het belangrijk dat privacy van de automobilist en zeggenschap over data goed beschermd wordt en wil autobezitters hiervan bewust maken. ANWB wil er voor zorgen dat er regelgeving komt omtrent autodata.

Voordelen en risico’s

Het doorgeven van uw gegevens kan voordelen opleveren, zoals het waarschuwen voor tijdig vervangen van een onderdeel of voor gevaarlijk rijgedrag. Maar er gaan ook gevaren van uit, zoals:

  • verplicht (duur) onderhoud op onderhoudsadressen van fabrikant
  • hacken van systemen en data (risico diefstal/ storingen)
  • doorspelen van uw data naar derden (o.a. verzekeringen)

Onderzoek ANWB met FIA

Uit onderzoek van ANWB en haar zusterclubs in de FIA van november 2015 blijkt dat personenauto’s privacygevoelige gegevens vastleggen, zoals:

  • je gereden routes en bestemmingen
  • de laatste 100 parkeerplaatsen
  • contactgegevens uit het adressenbestand, als je mobiele telefoon is verbonden met de auto

Ook gegevens over je rijgedrag worden verzameld zoals je snelheid, remgedrag en het gebruik van je gordel. Deze gegevens worden voor een groot deel automatisch doorgestuurd naar de autofabrikant. 
Onderzoek naar data in auto's (PDF)

Vervolgonderzoek

In het voorjaar van 2016 heeft de ADAC een vervolgonderzoek gedaan naar de data die voertuigen verzamelen en welke data worden doorgestuurd naar de fabrikant. Hierbij zijn twee andere automerken onderzocht. Lees hier de samenvatting van dit rapport met de meest opmerkelijke conclusies.
Samenvatting ADAC vervolgonderzoek (PDF)

Ledenpeiling 2018

In oktober en november 2018 heeft de ANWB een peiling gehouden onder 10.500 ANWB-panelleden. Van de ondervraagden wil 84% dat er specifieke wetgeving komt om de toegang tot gegevens die auto’s verzamelen, over bijv. het rijgedrag van consumenten, te beschermen.  
Hoewel een meerderheid van de automobilisten er positief tegenover staat om voertuigdata in bepaalde situaties te delen, geven de respondenten wel in meerderheid aan zelf te willen beslissen met wie zij deze data delen.
Resultaten peiling 2018
 

Straatsburg

Wat doet de ANWB?

In oktober en november 2018 heeft de ANWB een peiling gehouden onder 10.500 ANWB-panelleden over het gebruik en de privacy van data. Van de leden gaf 84 procent aan het belangrijk te vinden dat er specifieke regelgeving komt die de automobilist en zijn privacy beschermt. Om ervoor te zorgen dat deze regelgeving er komt, ook in Europees verband, willen de gezamenlijke clubs (o.a. zusterclubs in de FIA) deze problematiek onder de aandacht brengen van de consument, politiek en fabrikanten. De ANWB is inmiddels in overleg hierover met partijen in Den Haag en in Brussel.

Wat doet de ANWB nog meer op het gebied van Connected Car?

Klachten over data en privacy

Inmiddels geeft ook de Autoriteit Persoongegevens tips in het belang van de privacy. Deze tips staan in de handleiding ‘Connected car? Bescherm uw privacy!' De tips helpen mensen om hun persoonsgegevens te beschermen bij de koop, huur, gebruik en verkoop van connected voertuigen.

Hebt u een klacht en komt u er samen met de fabrikant, importeur, dealer, verhuurder of professionele verkoper niet uit? Of bent u van mening dat een fabrikant, importeur, dealer, verhuurder of verkoper uw rechten uit de AVG schendt, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het voertuig gemaakt is in de EU of als u het in de EU gekocht hebt, kan de AP eventueel verdere stappen ondernemen.

Hoe denkt Nederland over ‘connected’ auto’s

  • 76% van Nederlanders weet niets van de voor- en nadelen van ‘connected’ diensten in auto’s
  • 88% is bezorgd over commercieel gebruik van zijn gegevens, 84% is bezorgd voor hacking
  • 94% wil bescherming via wetgeving

Lees het onderzoek naar het verzamelen van data door auto's