Ongevallen, schade en verzekering

Zorgen over schade aan je auto kunnen reden zijn voor twijfel over het uitlenen van je auto. Daarom geven we hier meer informatie over verzekeringen en ongevallen bij verhuur.

Gedurende de huurperiode wordt de autoverzekering van de auto-eigenaar tijdelijk vervangen door een andere verzekeringspolis.  Als je je auto via SnappCar of MyWheels deelt, ben je all-risk verzekerd.

Eigen risico van huurder

Bij schade geldt een eigen risico per gebeurtenis, die wordt door belast aan de gebruiker van de deelauto. In een aantal gevallen is je eigen risico af te kopen tot 0 euro. Als je bij MyWheels je eigen risico wilt afkopen van € 250,- naar € 0,- kost dat  € 3,50 per dag. Bij SnappCar kun je je eigen risico verlagen voor een vast bedrag per huurdag, dit bedrag is afhankelijk van de boeking.

Bekeuringen en boetes

En wat gebeurt er als de gebruiker van de deelatuo een bekeuring krijgt? De huurovereenkomst is het bewijs dat jij zelf niet achter het stuur zat. Degene die jouw auto heeft geleend moet de boete altijd betalen. Zorg wel dat je als auto-eigenaar de boete zo snel mogelijk betaalt, de huurder kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele extra kosten die ontstaan door het verstrijken van de betalingstermijn.
Bekijk vooraf  altijd welke regels jouw aanbieder hanteert, dit kan altijd verschillen. De grote aanbieders garanderen dat je als eigenaar nooit voor de boete opdraait.

Houdt de gebruiker van jouw auto zich niet aan de door jou opgestelde regels zoals niet roken in de auto, geen huisdieren vervoeren of het afleveren van de auto met een volle benzinetank? Aanbieders hebben hier vaak een boeteclausule voor opgenomen in het contract. Schoonmaakkosten en brandstofkosten worden in dit soort gevallen vaak vergoed.