Benzineprijzen

Betalen voor het gebruik van een auto

Meer dan de helft van wat je betaalt voor benzine, gaat naar het Rijk in de vorm van accijns en Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). Het grootste deel van die BTW wordt geheven over de accijns, die meer dan de helft van de brandstofprijs uitmaakt. Belasting op belasting dus. Via deze belastingen betaal je voor het gebruik van een auto: als je niet rijdt, koop je ook geen brandstof. Overigens zijn diesel en LPG qua accijns ook in verhouding goedkoper.

Accijns: vast bedrag per liter

Accijns is een vaste heffing van de overheid op onder meer brandstof. Op 1 januari 2022 is de accijns omhoog gegaan met een inflatiecorrectie van 1,3%. Het vaste bedrag per liter op benzine bedroeg toen 83,2 cent, op diesel 53,6 cent en op LPG 19,9 cent. Per 1 april heeft het kabinet namelijk een tijdelijke accijnsverlaging doorgevoerd om de buitengewoon stijgende brandstofprijzen te compenseren. Tot 31 december 2022 zijn de accijnzen daarom respectievelijk verlaagd met 17,3 cent, 11,1 cent en 4,1 cent. 

De werkelijke verlaging is zelfs nog 21% hoger. Dit omdat de BTW nu geheven wordt over de verlaagde accijnzen (zie onder). Het totale belastingvoordeel komt hiermee respectievelijk op 20,9 cent, 13,4 cent en 4,9 cent per liter voor benzine, diesel en LPG.

De tarieven gaan overigens elk jaar met een inflatiecorrectie omhoog. Het is dus denkbaar dat wanneer de olieprijs daalt en de accijns stijgt, de brandstof dan toch duurder wordt. Afgezien van de jaarlijkse aanpassing doet de accijns dus niet mee aan de schommelingen van de brandstofprijzen. De tijdelijke verlaging is dan ook een bijzondere aanpassing.

Btw 21%

Over de brandstofprijs, inclusief accijns, heft de overheid btw. Die is voor brandstof 21%. Omdat het een percentage is, beweegt het btw-bedrag mee met de brandstofprijs. 

Productiekosten

De productiekosten van benzine bedragen ongeveer 35% van het totaalbedrag aan de pomp, aldus United Consumers. Dit bedrag kan schommelen, omdat het voor een deel bepaald wordt door de prijs van ruwe olie.

Winst 9%

Volgens dezelfde bron is ongeveer 9% van het totaalbedrag winst, zowel voor de oliemaatschappij als voor de pomphouder. 

De ANWB heeft een app waarmee je op een smartphone onder meer de laagste  brandstofprijs in je directe omgeving kunt opzoeken