Acht misverstanden over de belasting op leaseauto’s

In de Tweede Kamer en de media wordt op dit moment flink gediscussieerd over de bijtellingsplannen van staatssecretaris Wiebes (Financiën). Daarbij wordt stevige taal niet geschuwd. Op zich begrijpelijk, maar het komt de transparantie van het debat niet ten goede. Hieronder acht misverstanden over de belastingen op leaseauto’s, voorzien van een reactie.

Dit is niet per se het geval. Lopende leasecontracten worden ontzien, in ieder geval gedurende een periode van maximaal vijf jaar. In die periode is er dus geen sprake van een lastenverzwaring. Bij een nieuw contract kunnen leaserijders - afhankelijk van de voorwaarden van hun werkgever - een nieuwe auto kiezen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot en de nieuwprijs van deze auto. De afgelopen jaren kozen veel leaserijders al voor een auto met een lagere bijtelling; in 2013 kregen bijna drie op de vier leaseauto’s een korting op het maximale bijtellingspercentage van 25%. 

Dit is onjuist. (Semi-)elektrische auto’s betalen wel degelijk belasting, maar wel minder dan gewone auto’s. Dit is een bewuste keuze van het Rijk, waarmee wordt ingezet op een vergroening van het Nederlandse wagenpark. In 2020 moeten er 200.000 elektrische auto’s in ons land rijden. Dit is ook nodig om de CO2-reductiedoelstellingen te halen, die in het Nationaal Energieakkoord zijn overeengekomen. Op dit moment rijden er in Nederland ongeveer 40.000 elektrische auto’s rond. Dat betekent dat er nog een flinke stap gezet moeten worden. 

Dat is niet het geval. Dit jaar en volgend jaar geldt voor volledig elektrische auto’s een bijtelling van 4%, en voor semi-elektrische voertuigen (plug-in hybrides) een bijtelling van 7%. Wiebes stelt voor om deze percentages in 2016 te verhogen naar respectievelijk 7%  en 14%. Daarnaast betalen (semi-) elektrische auto’s tot en met 2015 geen motorrijtuigenbelasting (MRB). Aanvankelijk was het plan om deze auto’s vanaf 2016 weer het volledige MRB-tarief te laten betalen, maar Wiebes stelt nu voor om dit tarief voor deze categorie te halveren. Daarmee wordt het rijden van een (semi-)elektrische auto bereikbaar voor de consument, en kan de vergroening van het wagenpark doorzetten.

Voor de overige bijtellingscategorieën worden de CO2-normen aangescherpt. Dat is ook logisch, omdat auto’s steeds zuiniger worden. De lat gaat dus voor alle leaseauto’s omhoog, maar voor de meest zuinige auto’s blijft een lager belastingtarief gelden, ook bij privégebruik.

Hier is geen sprake van. Wiebes stelt voor om met ingang van 2016 de vijf bijtellingspercentages die nu gehanteerd worden, terug te brengen naar vier. Dat zou een kleine vereenvoudiging betekenen.

Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. De miljarden waarover gesproken wordt, zijn door de overheid niet misgelopen, maar bewust uitgegeven aan vergroening. Door deze keuze te bestempelen als 'mislopen' wordt gesuggereerd dat het geld beter aan iets anders had kunnen worden uitgegeven. Dat kan een persoonlijke opvatting zijn, maar de keuze voor vergroening is op democratische wijze tot stand gekomen en heeft ook het bedoelde effect gehad. De gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s is in Nederland fors gedaald. Bovendien heeft ons land, samen met Noorwegen, het grootste marktaandeel (semi-)elektrische auto's van nieuw verkochte auto’s in Europa. Daarmee zit Nederland op dit moment op beide gebieden in de Europese kopgroep.

Leaserijders wordt vaak verweten dat zij wél de voordelen genieten van het gunstige belastingtarief, maar intussen met hun plug-in hybride gewoon op benzine rijden. Toch blijkt dit niet uit onderzoek. Volgens de meest recente gegevens wordt 25 à 30% van de afgelegde kilometers daadwerkelijk op stroom gereden. Bovendien gebruiken werkgevers en leasebedrijven sinds kort de 'EV-wijzer' om leaserijders te prikkelen meer dan 50% op stroom te rijden. Naar verwachting zal dit percentage binnen 2 jaar gehaald worden.

Dit is niet correct. Een deel van de gebruikte stroom is inderdaad 'grijze stroom', maar dan nóg is de netto CO2-uitstoot van elektrische auto’s gunstiger dan die van nagenoeg alle benzine-, diesel- en LPG-auto’s. Bovendien zal stroom de komende jaren steeds duurzamer worden geproduceerd, waarmee de netto CO2-uitstoot per km steeds lager wordt.

Dat klopt niet. Het aantal elektrische en (semi-)elektrische voertuigen neemt ieder jaar toe. Op dit moment zijn er al volop modellen waarop een verlaagd bijtellingstarief van toepassing is. In 2016, wanneer veel leasecontracten aflopen, zal de leaserijder nog veel meer keuze hebben. Daarmee kunnen de kosten van de bijtelling naar eigen inzicht worden ingeperkt.

NB Klik op een stelling om de reactie te lezen

Meer informatie

Bereken je autobelastingen

Meer over de bijtelling in de nieuwe belastingplannen

Belastingplannen 2016 bekend