Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Verkeersregels

Algemene verkeersregels

 • Niet alle verkeersregels zijn hier opgenomen. Wij geven u de belangrijkste regels die afwijken van de Nederlandse en enkele basisregels.
 • U moet links rijden en rechts inhalen.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren verboden tussen 23.30 en 7.00 uur.
 • Geluidssignalen kunnen worden vervangen door knipperen met groot licht, mits tegenliggers hierdoor niet gehinderd worden.

Mobiel bellen

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Parkeren

 • U moet uw voertuig altijd aan de linkerkant van de weg parkeren. Bij een eenrichtingsweg mag u ook aan de rechterkant parkeren.
 • In sommige steden moet u een parkeerschijf gebruiken.
Parkeerverbod
 • Het is verboden te parkeren langs een weg met in het midden al dan niet onderbroken dubbele witte lijnen.
 • Er geldt een parkeerverbod langs een urban clearway (autoweg met tijdelijk stopverbod in stedelijk gebied) gedurende de tijd die vermeld staat op het bijbehorende rechthoekige verkeersbord. Deze tijden zijn vaak van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.30 uur en op zaterdag van 8.30-13.30 uur.
Stopverbod
 • Een clearway is een weg of weggedeelte waar een stopverbod geldt. Een clearway wordt aangeduid met een rond bord met een rode rand en een blauw veld met daaroverheen een rood kruis, waarmee ook in Nederland een verbod om stil te staan wordt aangegeven.
 • In stedelijke gebieden en met name in Londen komen ook red routes voor waar een stopverbod geldt. Dit zijn grote wegen met aan de kant een doorgetrokken enkele of dubbele rode streep. Bij een enkele rode streep geldt het stopverbod gedurende de tijd die vermeld staat op het bijbehorende verkeersbord en bij een dubbele doorgetrokken rode streep geldt het stopverbod permanent.

Pech of ongeval

 • Het is verboden om langs de autosnelweg uw voertuig te repareren of een gevarendriehoek te plaatsen. Een niet rijdend voertuig dient te worden weggesleept naar een veilige plek.
 • Als u op de vluchtstrook moet parkeren vanwege een lege tank, bent u strafbaar.
 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot materiële schade of lichamelijk letsel, bent u verplicht om adres- en verzekeringsgegevens uit te wisselen met de andere betrokkenen en ter plaatse te blijven wachten op de politie (als deze niet binnen redelijke tijd arriveert, moet u zo snel mogelijk, binnen 24 uur aangifte doen van het ongeval bij een politiebureau).

Rotondes

 • Op een rotonde rijdt het verkeer met de klok mee.
 • Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde op wil rijden.
 • Anders dan in Nederland moet u bij het naderen van een rotonde de richting aangeven die u na de rotonde wilt volgen. Wilt u naar links (een kwart rotonde), dan geeft u richting aan naar links; wilt u rechtdoor (halve rotonde), dan geeft u geen richting aan; wilt u naar rechts (driekwart rotonde), dan geeft u richting aan naar rechts.
 • Op een rotonde met meer banen moet u zo veel mogelijk de richting aanhouden die u wilt volgen.
 • Bij het verlaten van de rotonde geeft u richting aan naar links.

Rijden onder invloed

 • In Schotland is het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed 0,5 promille, in de rest van Groot-Brittannië en in Noord-Ierland geldt een limiet van 0,8 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs. Vanaf maart 2015 kan een positief resultaat van een speekseltest leiden tot boetes tot 5000 pond en/of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden en wordt het rijbewijs minimaal twaalf maanden ingetrokken.

Voorrang

 • Groot-Brittannië kent geen regel 'Verkeer van links heeft voorrang'. In de praktijk heeft het verkeer op de belangrijkste weg voorrang. Waar twee hoofdwegen elkaar kruisen dient u dan ook extra op te letten.
 • In Groot-Brittannië wordt niet met haaientanden, maar met een dubbele onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan verkeer op een kruisende weg. Meestal wordt deze dubbele onderbroken streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt ook vaak nog een driehoekig verkeersbord met de tekst 'Give way' (Voorrang verlenen) gebruikt.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonale gele strepen. U mag deze zogenoemde box junctions alleen oprijden als u zonder te stoppen het kruispunt kunt passeren. U mag wel op de kruising stoppen, als u bij het rechts afslaan voor tegemoetkomend verkeer moet wachten.
 • U dient een bus, touringcar of tram voorrang te verlenen wanneer u dat veilig kunt doen, in het bijzonder wanneer deze met richtingaanwijzers aangeeft de halte te willen verlaten.
 • Voetgangers hebben voorrang op zebrapaden die zijn voorzien van gele knipperbollen.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen Autosnelwegen
Personenauto's of motoren 48 (30) 96 (60) 112 (70) 112 (70)
Personenauto's of motoren, met aanhangwagen/caravan 48 (30) 80 (50) 96 (60) 96 (60)
Bestelauto's
48 (30) 80 (50) 96 (60) 112 (70)
Campers < 12 m
48 (30)
80 (50)
96 (60)
112 (70) (A)
 • De snelheden tussen haakjes zijn mijlen per uur.
 • A: Wanneer de weg meer dan twee rijstroken per richting heeft, mogen campers die zwaarder zijn dan 3500 kg, geen gebruikmaken van de buitenste (de meest rechtse) rijstrook.

Verkeersregels auto

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is toegestaan.
 • Dit geldt ook voor apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons).

Kinderen

 • Kinderen onder de 3 jaar moeten in een goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto, in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • In een auto die is voorzien van veiligheidsgordels, moeten kinderen van 3 t/m 11 jaar en kleiner dan 1,35 m in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd. Deze kinderen mogen alleen in de volgende gevallen op de achterbank een gewone autogordel dragen:
  • In de taxi als er geen kinderzitje beschikbaar is.
  • Bij incidenteel vervoer over een korte afstand.
  • Als er al twee kinderzitjes in gebruik zijn en er geen plaats is voor een derde op de achterbank.
 • Voor kinderen van 12 jaar en ouder of met een lengte van minimaal 1,35 m is een gewone autogordel voldoende.

Lading

's Nachts of bij slecht zicht moet lading voorzien zijn van een rood licht aan de achterkant en van een wit licht aan de voorkant.

Slepen

 • Het slepen van een voertuig met behulp van een zogeheten A-frame is toegestaan en wordt beschouwd als het rijden met een aanhanger of caravan.
 • U dient zich te houden aan de maximumsnelheden die voor dergelijke combinaties gelden (96 km/h op de snelweg en 80 km/h op andere wegen, tenzij borden een lagere maximumsnelheid aangegeven).

Verlichting

 • De koplampen van uw auto staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in Groot-Brittannië en Noord-Ierland op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Aangezien het verblinden van de tegenligger verboden is, wordt u aangeraden uw koplampen af te plakken. Dit kan met speciale stickers, onder meer verkrijgbaar bij de ANWB.
 • Net als in Nederland bent u overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.
 • Het mistachterlicht moet worden ingeschakeld als door sneeuw, mist of zware regenval het zicht minder is dan 100 m (in Nederland: 50 m).
 • In Groot-Brittannië wordt u aangeraden ook overdag dimlicht of dagrijlicht te voeren.

Bijzonderheden

Roken in de auto

Vanaf 1 oktober 2015 is het (vooralsnog alleen in Engeland en Wales) strafbaar om te roken in een auto of camper in het bijzijn van een passagier van 18 jaar of jonger.

Dashboardcamera
 • Het gebruik van een dashboardcamera (dashcam) wordt afgeraden.
 • Meer informatie hierover vindt u op anwb.nl (zoek op 'dashboardcamera').

Verplicht mee in de auto of camper


regel
opm.

Brandblusser

Niet verplicht


Gevarendriehoek

Niet verplicht

(A/B)

Reservebril
Niet verplicht
 

Reservelampen

Niet verplicht


Veiligheidsvest
Niet verplicht
(C)
Verbanddoos
Niet verplicht
(B)
 • A: In Groot-Brittannië en Noord-Ierland wordt geadviseerd een gevarendriehoek mee te nemen. Bij pech of een ongeval moet de gevarendriehoek circa 45 m achter het voertuig op de weg worden geplaatst. Het is echter verboden een gevarendriehoek te gebruiken op auto(snel)wegen. Bij pech of een ongeval moet de bestuurder, indien mogelijk, de alarmlichten inschakelen.
 • B: Deze uitrusting wordt geadviseerd in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
 • C: De ANWB adviseert bestuurders voor alle inzittenden een veiligheidsvest mee te nemen in de auto.
 • De meeste artikelen zijn onder meer verkrijgbaar in de ANWB-winkels en via anwb.nl/webwinkel.

Motor

 • De Britse autoriteiten adviseren motorrijders een gevarendriehoek mee te nemen. Bij pech of een ongeval moet de gevarendriehoek circa 45 m achter de motor op de weg worden geplaatst. Het is echter verboden een gevarendriehoek te gebruiken op auto(snel)wegen. Bij pech of een ongeval moet de motorrijder, indien mogelijk, de alarmlichten inschakelen.
 • Ook wordt motorrijders geadviseerd een verbanddoos mee te nemen.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland
Groot-Brittannië en Noord-Ierland opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)
2,55 m
2,55 m

Hoogte combinatie
4 m
4 m
 
Lengte aanhanger (excl. dissel)
12 m
7 m
(A, C)
Lengte combinatie
18 m
18,75 m
(B, C)
 • A: Alle aanhangers mogen maximaal 7 m lang zijn, exclusief dissel, maar een caravan mag maximaal 12 m zijn als het bruto gewicht van het trekkende voertuig groter is dan 3500 kg.
 • B: De maximumlengte is 18 m als het trekkende voertuig vóór 1998 is gefabriceerd.
 • C: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Rijstroken

Op autosnelwegen met drie of meer rijstroken in één richting mag een auto met caravan of aanhangwagen niet op de meest rechtse rijstrook rijden.

Bijzonderheden

In Groot-Brittannië en Noord-Ierland is het trekken van een auto met een triangel (driehoekige trekstang) toegestaan.

Verkeersregels motor

Aanhanger

 • Het is verboden een aanhanger te koppelen aan een motor van minder dan 125 cm³.
 • Het is wel toegestaan een aanhanger te koppelen aan een motor van meer dan 125 cm³, mits de aanhanger niet breder is dan 1 m, de ruimte tussen de motor en de aanhanger niet groter is dan 2,5 m en het geladen gewicht van de aanhanger niet meer bedraagt dan 150 kg of tweederde van het gewicht van de motor.
 • Het onbeladen gewicht van de motor (zonder passagiers, maar met volle tank etc.) moet duidelijk zijn aangegeven op de motor en het onbeladen gewicht van de aanhanger moet duidelijk zijn aangegeven op de aanhanger. 

Filerijden

Het is toegestaan om in een file tussen de rijen stilstaande of langzaam rijdende auto's (maximaal 30 km/h) door te rijden, mits andere verkeersdeelnemers niet in gevaar worden gebracht.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
 • Het dragen van een helm is niet verplicht voor passagiers in een zijspan.

Passagiers

Het is toegestaan om op een motor maximaal één passagier te vervoeren, mits hiervoor een speciale zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn. 

Verlichting

Dimlicht overdag is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

Verkeersregels bromfiets

 • Een brommer wordt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland een moped genoemd. Het vermogen van de aandrijfmotor daarvan mag maximaal 50 cm³ zijn en de maximumsnelheid is 45 km/h. 
 • Mopeds mogen niet op auto(snel)wegen rijden.
 • Voor een moped die met pedalen kan worden voortbewogen, gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.

Aanhanger

Het is niet toegestaan om een aanhanger aan een bromfiets te koppelen.

Fietspad

Het is verboden om met bromfietsen op fietspaden te rijden.

Helm

Het dragen van een helm is verplicht voor bromfietsers en hun passagiers.

Passagiers

Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats die is voorzien van voetsteunen.

Verlichting

Het is niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren, maar dit wordt wel aanbevolen.

Verkeersregels fiets

Elektrische fiets

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 24 km/h die een vermogen van maximaal 200 watt heeft en niet zwaarder is dan 40 kg (Electrically Assisted Pedal Cycle, EAPC), gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Er geldt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland een minimumleeftijd van 14 jaar voor het rijden op een dergelijke elektrische fiets.
 • Voor fietsen met elektromotor die sneller kunnen, meer vermogen hebben, zwaarder zijn dan 40 kg of waarop kan worden gereden zonder te trappen (zoals e-bikes), gelden de regels voor brom- of snorfietsen.

Fietspad

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moeten fietsers op het fietsgedeelte blijven.
 • Wanneer busstroken ook door fietsers gebruikt mogen worden, wordt dit met borden aangegeven.

Fietsen onder invloed

Als een fietser zichtbaar onder invloed is en de fiets niet meer goed kan besturen, kan een boete worden gegeven.

Helm

Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Mobiel bellen

 • Hoewel mobiel bellen op de fiets niet wettelijk verboden is, kunt u een boete krijgen als dat een negatieve invloed heeft op uw rijgedrag of als u daarmee het overige verkeer in gevaar brengt.
 • Voor bestuurders van elektrische fietsen die worden aangemerkt als motorvoertuig, is het wel verboden om een mobiele telefoon vast te houden tijdens het fietsen.

Passagiers

Het is verboden passagiers op de fiets te vervoeren tenzij de fiets speciaal daarvoor is toegerust.

Verlichting en overige vereisten

 • Uw fiets moet in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • In plaats van continu brandend mag het licht ook knipperen.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Groot-Brittannië en Noord-Ierland wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Let op: borden met maximumsnelheden geven deze snelheden aan in mph (miles per hour, mijlen per uur). Ook afstanden op richtingaanwijzers worden in mijlen weergegeven. 1 mijl = 1,6 km.
 • Op sommige borden worden toegestane afmetingen alleen weergegeven in feet en inches (cijfers met respectievelijk enkele en dubbele accenttekens erachter). 1' (foot) = 0,3 m en 1" (inch) = 2,54 cm. Vaak worden ook de afmetingen in meters (m) weergegeven.

Auto en motor

 • Aanwijzingsborden op autosnelwegen (M-wegen) zijn blauw met witte letters, aanwijzingsborden op primaire wegen (A-wegen) zijn groen met witte letters. Op B-wegen en overige wegen zijn de aanwijzingsborden wit met zwarte letters.
 • Let op: een blauw rond bord met in witte letters het getal 30 erop geeft geen adviessnelheid aan, maar geeft aan dat de minimumsnelheid 30 mph (48 km/h) is.
 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte 'U' waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: 'Verboden links (of rechts) af te slaan'.
 • Er zijn speciale parkeerplaatsen voor één motor die worden aangeduid met een blauw rechthoekig bord met een 'P' en een wit onderbord met een zwarte motorrijder.
 • Een groen rechthoekig bord met 'Quiet lane' in witte letters geeft een landelijke weg aan waar ook wandelaars, fietsers en ruiters gebruik van maken en waar een lage snelheid wordt geadviseerd.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een zwart uitroepteken met een onderbord met de tekst 'Hidden dip' geeft aan dat er een klein dal in de weg zit waardoor een tegenligger mogelijk niet zichtbaar is.

Caravan en aanhangwagen

Een rond wit bord met een rode rand en een auto met een caravan erachter betekent dat de weg verboden is voor auto's die een caravan trekken.

Aanduidingen

Engels
Nederlands
. ahead
U nadert .
Bus stop
Bushalte
Cattle grid
Veerooster
Clearway
Autoweg waar stopverbod geldt
Crossing Overweg
Delays possible
Oponthoud is mogelijk
Give way
Voorrang verlenen
Give way to oncoming vehicles
Voorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer
Hard shoulder
Vluchtstrook
Hidden dip
Verborgen laagte in de weg
Humps
Verkeersdrempels
Loose chippings
Steenslag (opspattend grind)
Keep clear
Vrijhouden (niet stilstaan of parkeren)
Keep crossing clear
Overweg vrijhouden
Loading only
Alleen laden en lossen
Max speed
Maximumsnelheid
Motorway
Autosnelweg (M-weg)
No articulated vehicles
Verboden voor vrachtauto's met aanhanger
No vehicles
Verboden voor voertuigen
Pedestrian zone
Voetgangersgebied
Permit holders only
Alleen voor houders van een parkeerkaart
Please drive slowly
Langzaam rijden
Priority over oncoming vehicles
U hebt voorrang op tegemoetkomend verkeer
Quiet lane
Landelijke weg, lage snelheid wordt geadviseerd
Red route
Route waar een stopverbod geldt (gemarkeerd met rode strepen)
Slow
Langzaam
Soft verges
Zachte berm
Sorry for any delay
Excuses voor eventueel oponthoud
Stay in lane
Op eigen rijstrook blijven rijden
Queues likely
Kans op files
Urban clearway
Stedelijke autoweg waar (tijdelijk) stopverbod geldt
yds Afkorting van yards (1 yard = 91 cm)
Weak bridge
Brug waarvoor een aangegeven maximumgewicht geldt
Wet tar
Zacht asfalt
Stel uw eigen reisgids samen0


Reisaanbod in deze regio

ANWB Selectie
Al vanaf 501,- p.p.

Glasgow - Hotel Marriott Glasgow 4* met centrale ligging

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Hotel Marriott Glasgow is een comfortabel 4-sterren hotel met centrale ligging.Exclusief voor ANWB: 1-daagse Hop on Hop off (stopt ook bij Wellpark Brewery) en geen reserveringskosten.

Bekijk en boek

Vliegtuig   |  3 dagen | Logies en ontbijt

ANWB Selectie
Al vanaf 159,- p.p.

3-daagse Minicruise Cambridge

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland), Nederland

Pas maar op Venetië... Het Engelse Cambridge biedt wel heel romantische puntertochten op het riviertje de Cam. Verken de eeuwenoude universiteiten, de prachtige parken en het gezellige centrum. Pubs en winkeltjes te over!

Bekijk en boek

Eigen vervoer   |  3 dagen | Verzorging volgens beschrijving

ANWB Selectie
Al vanaf 459,- p.p.

ANWB Kampioen Hotel The Rembrandt 4*, klassiek hotel met op loopafstand van het warenhuis Harrods

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Hotel The Rembrandt is een hotel met traditionele ambiance en modern comfort. Een uitstekende keuze. Exclusief voor ANWB: Extra reisgids Londen, Thames Cruise, Oyster Travelcard met £ 10,- tegoed, afternoon-tea in Hotel The Rembrandt, toegangspas voor Aquila Health en Fitness Club in hotel th

Bekijk en boek

Vliegtuig   |  3 dagen | Logies en ontbijt

ANWB Selectie
Al vanaf 219,- p.p.

5-daagse rondreis Ontdek Schotland

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Ook zo’n zin om naar Schotland te gaan? Maak heerlijke wandelingen door de prachtige natuur of ontdek de steden Glasgow en Edinburgh. Je vaart met DFDS Seaways van IJmuiden naar Newcastle. Bovendien krijg je 20% korting op de nieuwe herfstcollectie van Human Nature!

Bekijk en boek

Eigen vervoer   |  5 dagen | Verzorging volgens beschrijving

ANWB Selectie
Al vanaf 301,- p.p.

Londen - Hotel Lancaster Hall 2*plus, prima verzorgd toeristenklasse hotel

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Hotel Lancaster Hall ligt in een rustige straat in het bruisende Bayswater. Het biedt een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Exclusief voor ANWB: Extra reisgids Londen, Thames Cruise, Oyster Travelcard met £ 10,- tegoed

Bekijk en boek

Vliegtuig   |  3 dagen | Logies en ontbijt

ANWB Selectie
Al vanaf 331,- p.p.

Londen - Hotel The Phoenix 3*, populair hotel, al jaren van harte aanbevolen

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Hotel The Phoenix, een bekend hotel met aangename sfeer in de kosmopolitischewijk Bayswater. Exclusief voor ANWB: Extra reisgids Londen, Thames Cruise & Oyster Travelcard met £ 10,- tegoed

Bekijk en boek

Vliegtuig   |  3 dagen | Logies en ontbijt

Persoonlijke reisgids

Kies een continentKies een land • Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)
 • Vooraf
 • Onderweg
 • Na aankomst

Kies een regioDownload uw reisgids

Download uw reisgids

Selectie


Weet u zeker dat u uw huidige selectie wilt vervangen?

Ja Nee