Feiten en cijfers

Vereniging

Ledental vereniging (1-1-2016) 4.307.214
- van wie partner- en jongerenpassen 428.907
Vrijwilligers 12.000

Personeel

Aantal medewerkers (1-1-2016, incl. tijdelijk en dochters) 3.473
- van wie parttimers 47,4%
- en tijdelijke krachten 18,5%
Aantal wegenwachten 815
Gemiddelde leeftijd medewerkers 43,6 jaar
Gemiddeld aantal dienstjaren 12,9 jaar
Ziekteverzuim 4,8%

Financiën 2015

Netto-omzet € 1.032 miljoen
Bedrijfsresultaat € 12,0 miljoen
Geconsolideerd resultaat na belastingen € 10,8 miljoen

Dienstverlening (1-1-2016)

Wegenwacht hulpverleningen 1.127.000
Winkelbezoeken 12,5 miljoen
Leden Service Center (telefoon, mail en chat) 1.814.089
Website ANWB Betrokken, bereik 190.000
Anwb.nl, bezoekers 110 miljoen

Adressen

ANWB-winkels 89
Steunpunten ANWB Alarmcentrale 4

Uitgeverij

Betaalde magazines 5
Totaal aantal abonnees (eind 2015) 90.160
Aantal nummers losse verkoop 60.629
Kampioen (maandoplage) 3,5 miljoen

Apps

- voor de iOS 7
- voor Android 6
- voor Windows 1
Aantal downloads (2009 t/m 2015) 4,8 miljoen