Feiten en cijfers

Vereniging

Ledental vereniging (1-1-2014) 3.939.820
van wie partnerleden 303.631
- en jongeren 42.307
Vrijwilligers 10.000

Personeel

Aantal medewerkers (31-12-2013, incl. tijdelijk en dochters) 4.832
- van wie parttimers 51%
- en tijdelijke krachten 21%
Aantal wegenwachten 833
Gemiddelde leeftijd medewerkers 38,7 jaar
Gemiddeld aantal dienstjaren 11
Ziekteverzuim 4,6%

Financiën 2013

Netto-omzet € 974 miljoen
Bedrijfsresultaat € 10,2 miljoen
Geconsolideerd resultaat na belastingen € 20,9 miljoen

Dienstverlening

Wegenwacht hulpverleningen 1,13 miljoen (1-1-2014)
Winkelbezoeken 10,6 miljoen
Leden Service Center (telefoon, mail en chat) 1,9 miljoen
Anwb.nl, bezoekers 116,3 miljoen
Website ANWB Vrijwilligers, bezoeken 92.430

Adressen

ANWB-winkels 76
Steunpunten ANWB Alarmcentrale 3

Uitgeverij

Betaalde magazines 7
Totaal aantal abonnees (eind 2012) 284.099
Aantal nummers losse verkoop 157.186
Kampioen (maandoplage) 3,54 miljoen

Apps

- voor de iPhone 12
- voor de iPad 4
- voor Android 12
- voor Windows 2
Aantal downloads (2009 t/m 2014) 4 miljoen