Feiten en cijfers

Vereniging

Ledental vereniging (1-1-2015) 4.135.781
- van wie partner- en jongerenpassen 267.847
Vrijwilligers 12.155

Personeel

Aantal medewerkers (31-12-2014, incl. tijdelijk en dochters) 4.843
- van wie parttimers 52%
- en tijdelijke krachten 21%
Aantal wegenwachten 807
Gemiddelde leeftijd medewerkers 42,9 jaar
Gemiddeld aantal dienstjaren 11,5
Ziekteverzuim 4,5%

Financiën 2014

Netto-omzet € 995 miljoen
Bedrijfsresultaat € 5,7 miljoen
Geconsolideerd resultaat na belastingen € 20,9 miljoen

Dienstverlening (1-1-2015)

Wegenwacht hulpverleningen 1.094.822
Winkelbezoeken 12,8 miljoen
Leden Service Center (telefoon, mail en chat) 2.087.555
Anwb.nl, bezoekers 110,7 miljoen

Adressen

ANWB-winkels 83
Steunpunten ANWB Alarmcentrale 3

Uitgeverij

Betaalde magazines 5
Totaal aantal abonnees (eind 2012) 146.797
Aantal nummers losse verkoop 64.897
Kampioen (maandoplage) 3,54 miljoen

Apps

- voor de iPhone 12
- voor de iPad 4
- voor Android 12
- voor Windows 2
Aantal downloads (2009 t/m 2014) 4 miljoen