Feiten en cijfers

Vereniging

Ledental vereniging (1-1-2016)

 4.307.214

 - van wie partner- en jongerenpassen

428.907

Vrijwilligers

12.000

Personeel

Aantal medewerkers (1-1-2016, incl. tijdelijk en dochters)

3.473

- van wie parttimers

47,4%

- en tijdelijke krachten

18,5%

Aantal wegenwachten

815

Gemiddelde leeftijd medewerkers

43,6 jaar

Gemiddeld aantal dienstjaren

12,9 jaar

Ziekteverzuim

4,8%

Financiën 2015

Netto-omzet

€1.032 miljoen

Bedrijfsresultaat

€12,0 miljoen

Geconsolideerd resultaat na belastingen

€10,8 miljoen

Dienstverlening (1-1-2016)

Wegenwacht hulpverleningen

1.127.000

Winkelbezoeken

12,5 miljoen

Leden Service Center (telefoon, mail en chat)

1.814.089

Website ANWB Betrokken, bereik

190.000

Anwb.nl, bezoekers

110 miljoen

Adressen

ANWB-winkels

89

Steunpunten ANWB Alarmcentrale

4

Uitgeverij

Betaalde magazines

5

Totaal aantal abonnees (eind 2015)

90.160

Aantal nummers losse verkoop

60.629

Kampioen (maandoplage)

3,5 miljoen

Apps

- voor de iOS

7

- voor Android

6

- voor Windows

1

Aantal downloads (2009 t/m 2015)

4,8 miljoen