ANWB: Verder uitstel Duitse tol

De Europese Commissie gaat  in april de volgende stap zetten tegen de tolplannen voor personenauto’s in Duitsland. Gaat Duitsland daarna toch door met het plan, dan zal de Europese Commissie hoogstwaarschijnlijk de zaak bij het Europese Hof van Justitie voorleggen. Een uitspraak van deze hoogste rechtsinstantie is niet vroeger te verwachten dan eind 2017/voorjaar 2018.

alt text

Dit betekent dat vakantiegangers zeker de eerste twee zomerseizoenen, nog steeds tolvrij door Duitsland kunnen rijden met hun personenauto. De ANWB is verheugd dat ‘Brussel ‘ te hulp is geschoten onder andere door de duizenden handtekeningen van ANWB-leden die werden overhandigd. Wat er na 2017 gaat gebeuren is moeilijk te voorspellen omdat er dan Duitse verkiezingen zijn geweest (najaar 2017) en Europa misschien zelf met een tolregeling komt.

Wat zijn de gevolgen voor u?

De tolplannen zijn uitgesteld tot in elk geval eind 2017. Wat zijn de gevolgen voor u als de tol daarna ingevoerd zou worden. Benzine tanken, winkelen, naar het werk, bezoek aan familie of kerstmarkt, op vakantie. Eenvoudig de grens passeren wordt ingeperkt als geld en een vignet nodig zijn voor toegang tot de belangrijke wegen.

alt text

Bekijk hier een vergroting van bovenstaande infographics.

Waar staan we nu?

  •  De Bundestag (landelijk parlement) heeft op 27 maart 2015 en de Bundesrat (vertegenwoordiging Länder) op 8 mei 2015 uiteindelijk positief geadviseerd. De Bundespresident heeft ondertekend. Dat betekent dat de wet er doorheen is in Duitsland.
  • De Europese Commissie toetst het plan nu op inbreuk op Europese regels.  De Eurocommissaris Transport heeft een eigen plan voor eenheid in tol.
  • De Ministers van Lid-Staten ondernemen stappen als Duitsland doorgaat met zijn plan. Op 18 juni 2015 start de Europese Commissie officieel een procedure tegen de Duitse regering. Duitsland krijgt 2 maanden de tijd om aan te tonen dat geen sprake is van inbreuk op de Europese regels.
  • Als de Europese Commissie het antwoord van Duitsland onvoldoende vindt kan er een procedure voor het Hof van Justitie volgen. Een uitspraak van deze hoogste rechtsinstantie is niet vroeger te verwachten dan eind 2017/voorjaar 2018.

Behaalde resultaten ANWB

  • Steun van minister en parlement tegen tol
  • Grensstreken verzetten zich ferm
  • Gehoor Europarlement en Commissie door petitie (zie video)
  • Steun Duits bedrijfsleven en politiek
  • Tolplannen uitgesteld tot eind 2017

Tussentijds resultaat: invoering vertraagd, tolvrij deel wegennet

Geef uw mening

Wilt u laten weten hoe u denkt over de tolvignetplannen.
Tweet met #tolduitsland
Geef uw reactie in de ANWB Community