Infrastructuur

In het regeerakkoord staat
Op twee manieren werken we aan het verbeteren van bereikbaarheid en doorstroming. Door te investeren, vooral in het aanpakken van fileknelpunten en de aanleg van ontbrekende schakels in hoofdverbindingen. En door de bestaande infrastructuur - weg, spoor–en water – beter te benutten.
Projecten met een gunstige maatschappelijke baten/kostenverhouding voeren we volgens plan uit. Dit geldt onder meer voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Knelpunten in het aansluitende wegennet worden gelijktijdig aangepakt. De besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht (2 x 7 rijstroken) wordt afgerond.

Reactie ANWB

  • Goed dat er niet nog verder op infrastructuur bezuinigd wordt. Eerder is in het Lenteakkoord al 200 miljoen per jaar op infrastructuur bezuinigd. Dit moet nog verwerkt worden en dat is al een forse uitdaging. De ANWB wijst erop dat deze bezuiniging niet ten koste mag gaan van onderhoud en inpassing. Wij gaan hier graag met het kabinet over in gesprek nu ze nog niet aangeven hoe ze deze bezuiniging gaan invullen.

  • De ANWB vindt de maatschappelijke kosten van de Blankenburgtunnel aanzienlijk, omdat hiermee een belangrijk natuur- en recreatieterrein wordt aangetast. Wij zien daarom liever de variant Oranjetunnel die een minder grote inbreuk teweeg brengt.De ANWB pleit ervoor om deze maatschappelijke kosten beter in kaart te brengen.

  • De ANWB vindt het goed om door te gaan met de besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht. Daarbij blijft het interessant om te bekijken of dit tegelijk lukt met het verbeteren van de recreatieve waarde van Amelisweerd.

Zie ook

Betaalbare en duurzame mobiliteit

Natuur en recratie

 

Snel naar