ANWB wil eerder geld voor infrastructuur

Kabinet zegt voor de toekomst grote bedragen toe, maar er is nu al extra geld nodig

- Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat er in de toekomst 3,3 miljard euro beschikbaar komt voor onze infrastructuur. Volgens de ANWB is er ook al eerder extra geld nodig.

alt text

In totaal komt er voor de jaren 2029 en 2030 3,3 miljard euro beschikbaar. De ANWB vindt dat een goede eerste stap, maar wil dat het nieuwe kabinet eerder al extra investeringsgeld beschikbaar stelt.

Bestaande wegen moeten worden verbeterd en knelpunten opgelost. Daarbij denkt de ANWB bijvoorbeeld aan de A1 en de A4 bij Leiden. Ook pleit de vereniging voor het verbinden van het nationale en provinciale wegennet, zodat het gehele wegennet robuuster wordt.

Verkeer moet veiliger

Infrastructuur tussen en bínnen steden verdient ook de aandacht, net als de benodigde voorzieningen voor fietsers en het openbaar vervoer. Daarnaast maakt de ANWB zich sterk voor investeringen in 'slimme' infra, zodat bijvoorbeeld ambities op het gebied van de zelfrijdende auto kunnen worden gerealiseerd.

Verder wil de ANWB dat de veiligheid van het Rijkswegennet opnieuw wordt onderzocht, omdat het aantal verkeersdoden toeneemt. In het boetebeleid moet de verkeersveiligheid voortaan leidend zijn en niet het dekken van tekorten. Daarnaast vormt het verbeteren van de ongevallenregistratie een absolute prioriteit.

Lees meer over de voorstellen van de ANWB

Speciaal voor jou geselecteerd